Globalizimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko


Një tipare tjetër të viteve '90 e takojmë të koncepti i globalizimit. Kjo fjalë u fut shpejt në fjalorin e përgjithshëm, duke treguar lidhjen gjithnjë e më të ngushte midis shteteve nëpërmjet tregtisë në rritje, investimeve, shkëmbimit të informacionit, turizmit, ndikimit kulturore nëpërmjet mediave etj. Ekzistojnë tri forma globalizimi :

  • 1. Globalizimi i ekonomisë. Shtetet hapin kufijtë në mënyre që tregtia dhe investimet midis tyre të rriten.
  • 2. Globalizimi i kulturës. Mediat moderne dhe marketingu bëjnë që njerëzit të shohin vazhdimisht të njëjtat programe televizive, të veshin rroba të së njëjtës marke, të dëgjojnë të njëjtën muzike dhe të rrojnë me të njëjtat ideale në gjithë boten.
  • 3. Globalizimi politik dhe juridik. Shteti lidhet gjithnjë e më shumë së bashku në një bashkëpunim politik të detyruar. Jo më pak, rrjeti i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe rregullat juridike kujdesen që tregtia e lirë tradicionale të kufizohet.

Emëruesi i përbashkët i këtyre tri formave të globalizimit është rritja e kontaktit përtej kufijve. Shumë njerëz mendojnë se kjo gjë shpie gradualisht në humbjen e kuptimit të kufijve, diçka që ndoshta do të zvogëloje kuptimin e shtetit në bashkësinë ndërkombëtare.

Edhe pse shumë shtete të botes u lidhën së bashku në një rrjet të maskuar hollë, shpejt u be e qarte për të gjithë së zhvillimi karakterizohej nga kthesa dhe shtrembërime :

- Shumë ish-shtete të varfra, jo më pak në Azinë Juglindore, përjetuan për shumë dhjetëvjeçare një rritje ekonomike përrallore, mirëpo nga gjysma e dyte e viteve '90 shumë nga këto të ashtuquajtura vendet të reja të industrializuara u goditen nga kriza ekonomike të fuqishme. tu - Lëvizja për mbrojtjen e mjedisit dhe shkencëtaret vunë në dukje së rritja e globalizimit të tregtisë dhe konsumit shpie në një ngarkese të konsiderueshme të mjedisit. Paneli i klimës i OKB-se paralajmëronte ngritjen e temperaturës me pasoja dramatike globale, si rrjedhim i shkarkimit të dioksid të karbonit CO2, dhe gazrave të tjera, që janë të lidhurame industrinë dhe automobilat.

- Si vendet e pasura, ashtu edhe të varfrat, gjate viteve '90, pohuan se globalizimi ishte në të vërtete një amerikanizim i mbuluar : Globalizimi, mbi të gjitha, u përshtatej nevojave ekonomike dhe politike të Shteteve të Bashkuara dhe u vu në dukje se ishin vlerat kulturore amerikane që u përhapen në gjithë boten nëpërmjet serive televizive dhe fushatave të reklamës.

- Shumë njerëz shpresonin së vitet '90 do të ishin vite të pajtimit dhe të bashkëpunimit, pas një gjysme shekulli me armiqësi dhe terror të balancuar. Kur ra muri që ndante Berlinin në vitin 1989, vizionet ishin po aq të mëdha sa edhe në mbledhjen e mijëvjeçarit, dhjete vjet më vone. Një shkrimtare paratha së fundi i Luftës së Ftohte do te thoshte "The end of the history”. Njerëzimi e kishte arritur qëllimin e tij. Megjithatë, ishte e qarte për të gjithë së pamjet e mediave mbanin të paktën vulën e konflikteve ashtu si më parë. Mos do të thotë kjo se edhe udhëheqësit e shteteve të mbledhjes se mijëvjeçarit janë të dënuar të dështojnë në arritjen e qëllimit të tyre ? Vetëkuptohet se përgjigje për këtë nuk ka, por, duke studiuar faqe të rëndësishme të këtij që në quajmë "Sistem politik ndërkombëtare", mund të shikojmë më mire se çfarë mundësish dhe kufizimesh kane shtetet dhe udhëheqësit e tyre në arenën ndërkombëtare.

A jep globalizimi paqe dhe stabilitet ?

Globalizimi politik, ekonomik dhe kulturor i lidh shtetet e botes së bashku, ku ndjeshmëria, ndikimi dhe vartësia e ndërsjelle rriten. Për më tepër, kemi probleme që lidhen me sigurin dhe mjedisin, që gjithashtu i sjellin shtetet gjithnjë e më afër një "fati të përbashkët".

Në cilën grade ndihmon kjo gjë për rendin ?

Globalizimi bën që politikanet të flasin gjithnjë e më pak, ndërkohe që kompanitë shumëkombëshe rrisin fuqinë e tyre. Shumë njerëz mendojnë se arsyeja që ka gjithnjë e më pake luftëra midis shteteve është se shumë shtete të botes janë të lidhura ngushte së bashku, jo me pak në fusha të ekonomisë. Nga ana tjetër, shumë njerëz janë të preokupuar me faktin se globalizimi krijon reaksione të kundërta. Organizata të ndryshme flasin për padrejtësitë që bëhen në tregtinë ndërkombëtare dhe shumë udhëheqjes politike dhe fetare e shikojnë jo më pak globalizimin kulturor dhe ekonomik si një shprehje që kultura dhe ekonomia amerikane kane "pushtuar” gjithë botën. Në gjithë botën janë krijuar organizata që kanë si qellim të luftojnë globalizimin ekonomik.

A do të përfundoje globalizimi gradualisht në kundërshtime dhe tensione në rritje, që në fund do të çojë në antiglobalizëm, ku kontrolli dhe kufijtë do të bëhen përsëri të rëndësishëm ?

Apo do të shkojmë drejt një shoqërie, ku kombësia do të jete dytësore, ku do të mund të udhëtohet lirisht matanë kufirit, ku kultura e të rinjeve kudo do të këtë gjithnjë e më shumë tipare të njëjta, ku interesat dhe vlerat gjithnjë e më shumë do të bëhen të njëjta dhe ku shtetet nuk do të luajnë ndonjë rrol thelbësore.