3 llojet e injorancës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Injoranca mund të shfaqet në tre lloje të ndryshme

1- injoranca faktike (mungesa e njohjes së ndonjë fakti)

2- injoranca e objektit (mosnjohja me ndonjë objekt)

3- injoranca teknike (mungesa e njohurive se si të bëhet diçka)