Albpetrol

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Albpetrol është një kompani shqiptare e prodhimit dhe marketingut të naftës në rrjedhën e sipërme, e cila monitoron gjithashtu marrëveshjet shtetërore të naftës në Shqipëri . Aksionet e saj janë në pronësi të shtetit shqiptar. Kompania ka selinë në Patos dhe ka një përfaqësi në Tiranë . Drejtori i Përgjithshëm i Albpetrol është z. Baftjar Zeqaj . Albpetrol po administron më shumë se 1200 puse nafte në vendbanimet ekzistuese Patos, Ballsh, Karbunarë, Kuçovë, Gorisht-Kocul, Cakran-Mollaj dhe Amonicë.[1]

Albpetrol është kompania e njëmbëdhjetë më e madhe në Shqipëri e matur sipas të ardhurave të vitit 2016 (dhe kompania e tretë më e madhe shtetërore). Fitimi i Albpetrolit për vitin fiskal 2016 ishte 13 milionë dollarë. Kompania operon në 7 fusha nafte në Shqipëri me një prodhim prej 110.000 ton naftë bruto. Gjatë viteve të fundit Albpetrol ka arritur të ketë një pozicion të qëndrueshëm në tregun shqiptar.

Historia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në vitin 1918, gjeologu italian Leo Madalena shpoi pusin e parë shqiptar të naftës pranë Drashovicës ( Vlorë ). Pusi arriti një thellësi prej 200 metrash dhe, pavarësisht sasisë së vogël të naftës së prodhuar, mori rezultate pozitive. Rezultatet tërhoqën vëmendjen e kompanive të mëdha të naftës, si Anglo-Persian APOC Oil Company dhe American Standard Oil .

Që nga viti 1918, në Shqipëri janë shpuar më shumë se 5650 puse nafte dhe gazi. Janë shpuar 500 puse të gazit natyror, ku 255 prodhojnë gaz natyror dhe 5 fusha nafte kanë 4728 puse nafte.

Shqipëria ka aktualisht 12 depozita të njohura nafte dhe 5 vendburime gazi natyror. Patos-Marinëz, një sipërfaqe prej 44 mijë hektarësh, është zona më e madhe naftëmbajtëse në Evropën kontinentale. Vlerësohet se përmban 5.4 miliardë fuçi naftë bruto.

Albpetrol sh.a. operon sipas normave dhe rregullave të ekonomisë së tregut, me objekt: Kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, i cili përfshinte një cikël të plotë punimesh sizmike, gjeologjike, inxhinierike, gjeofizike, kërkimore, nxjerrjeje, përpunimi dhe tregtimi i produkteve të naftës.

Në vitin 1974, Albpetrol arriti prodhimin maksimal të naftës, në 250,000 ton naftë/vit (ose 6,165 ton naftë/ditë ekuivalente me 38,408 fuçi/ditë). Prodhimi më i lartë i gazit nga Albpetrol ishte në vitin 1982, me 940,000,000 Nm3 gaz/vit (ose 2,575,342 Nm3 gaz/ditë). Në vitet 1970-80 industria e naftës përbëhej nga 34 ndërmarrje që punësonin pothuajse 25.000 punonjës, nga të cilët 2.800 ishin specialistë të mesëm ose të lartë. Në fund të vitit 2013, u zbuluan dhe u vunë në funksion disa fusha nafte dhe gazi, duke përfshirë 3 fusha nafte dhe 4 gazi natyror në shtresa ranore dhe 9 fusha nafte me kondensim të gazit në gur gëlqeror.

Para vitit 1990, Albpetrol sh.a ishte një nga filialet më të mëdha të shtetit shqiptar dhe një nga prodhuesit më të mëdhenj të të ardhurave në buxhetin e shtetit. Tranzicioni nga komunizmi solli pengesa dhe reduktime të aktivitetit të shoqërisë për Albpetrol. Në mesin e viteve 1990, një sërë kompanish ndërkombëtare të naftës erdhën në Shqipëri dhe morën me koncesion vendburimet e naftës të administruara nga Albpetrol. Kjo ndryshoi rolin e kompanisë, e cila sot jo vetëm prodhon naftë, por shërben si ent rregullator dhe kontrollues i marrëveshjeve hidrokarbure të lidhura mes shtetit shqiptar dhe kompanive të huaja. Industria e naftës dhe gazit do të vazhdojë të ketë një rol të rëndësishëm në ekonominë shqiptare, jo vetëm sepse punëson një numër të konsiderueshëm punëtorësh, por edhe për të ardhurat suplementare që industria furnizon shtetin.

Rezervat gjeologjike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rezervat fillestare gjeologjike të naftës, në total, sipas përllogaritjeve të bëra nga specialistët më të kualifikuar deri në vitet 1985 - 1990, llogariten 437.645.143 ton naftë, nga të cilat 81.025.885 ton rezerva nafte konsiderohen rezerva të nxjerrshme. Deri më 01.01.2014 janë prodhuar gjithsej rreth 55.498.458,31 ton naftë, që do të thotë 68.49% e rezervave të nxjerra ose 12.68% e rezervave gjeologjike. Rezervat gjeologjike të gazit, llogariten në gjithsej 18.163.700.000 Nm3 gaz dhe deri më 01.01.2013 janë nxjerrë gjithsej 12.503.725.787 Nm3. Mbetet për t'u nxjerrë edhe 5.659.974.2013 Nm3 gaz. Vlera e rezervave të nxjerra prej 81.025.885 tonë naftë, në drejtim të një përmirësimi cilësor të teknologjisë së shfrytëzimit të puseve dhe vendburimeve, veçanërisht në 20 vitet e fundit, është rivlerësuar “apriori” dhe më e larta mendohet të jetë 50- 60 %, që do të thotë se rezervat e nxjerra mund të jenë 110 deri në 120 milionë tonë në total. Nga fusha e gazit nxirren gjithsej 277.615.000 Nm3 gaz ose 56.54%. Pra nga rezervat e nxjerrshme të gazit mbeten ende në shtresë rreth 90.635.000 Nm3 gaz.

Rezervat gjeologjike të gazit të vlerësuara si të sigurta janë:
Në depozitat ranore (gaz natyror i nxjerrshëm) 4.913.700.000 Nm3 gaz
Në depozitat ranore dhe gëlqerore vaj shoqërues 13.250.000.000. Nm3
Shuma totale: 18.163.700.000 Nm3 gaz

Në Shqipëri janë shpuar gjithsej rreth 5 630 puse, nga të cilët 400 puse kërkimore, me gjatësi të përgjithshme mbi 7 000 000 metra linearë, nga të cilët 2,118,516 ml për puse kërkimore dhe 4,881,484 ml për puse shpim-shfrytëzimi. Vendburimet e naftës dhe gazit ndodhen në rrethet Sarandë, Vlorë, Mallakaster, Fier, Lushnjë dhe Kuçovë.

Të përmbledhura sipas llojit të shkëmbinjve ku gjendet nafta, rezervat gjeologjike të vlerësuara si të sigurta janë:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në depozitat ranore 338.696.109 ton
Në vendburimet gëlqerore 98.949.034 ton
Shuma totale: 437.645.143 ton
Rezervat e nxjerrshme janë rreth 81.025.885 ton

Deri më 01.01.2013 sipas llojit të shkëmbinjve janë nxjerrë në total[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

- Prodhimi i naftës në vendburimet ranore 27.389.865 ton
- Prodhimi i naftës në vendburimet gëlqerore 28.108.593 ton
Shuma totale: 55.498.458 ton
Mbeten për t'u nxjerrë rreth 25.527.426 ton

Rrjeti i tubacioneve të gazit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rrjeti i gazsjellësit shtrihet në të gjithë pjesën perëndimore të Shqipërisë dhe përfundon në ORC në Ballsh. Harta fizike e rrjetit aktual të shpërndarjes mbahet nga Albpetrol, e cila nuk është e detyruar ta shfaqë atë publikisht.

Infrastruktura lokale e rrjetit të gazit në Shqipëri ka një shtrirje më të madhe se infrastruktura e naftës. Vendburimet e gazit ndodhen nga Durrës, në qendër të Shqipërisë, deri në Delvine, në jug të Shqipërisë, duke krijuar kështu mundësinë që konsumatorët të lidhen me rrjetin. Infrastruktura e kufizuar e gazit vendas në disa vende është jashtë kushteve të funksionimit dhe nevojiten punime të mëdha rehabilitimi. Pjesë të rrjetit nuk janë në gjendje të transportojnë gaz për shkak të korrozionit dhe shkatërrimit të tij. Sipas parashikimeve, rrjeti ekzistues i gazsjellësit duhet të ndërrohet plotësisht.

Aktivitetet e shoqërisë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Veprimtaria e Shoqërisë Albpetrol sh.a është:

  1. Kryerja e operacioneve të naftës në përputhje me ligjin nr. 7746, datë 28.08.1993 për kërkimin, zhvillimin, prodhimin, trajtimin, transportin, ruajtjen dhe shitjen e naftës bruto, gazit dhe rërës bituminoze brenda dhe jashtë Shqipërisë.
  2. Kryerja e çdo operacioni tjetër tregtar ose shërbimi që i shërben veprimtarisë së Shoqërisë. Shoqëria Albpetrol brenda hapësirës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi kryen çdo veprim planifikues - parandalues, tregtar dhe financiar, të lidhur drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin edhe hapjen e veprimtarisë dhe themelimin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit, si dhe çdo veprimtari tjetër të mundshme dhe të ligjshme në përputhje me interesat e saj.

Realizimi i objektit të veprimtarisë së shoqërisë do të arrihet nëpërmjet:

  1. Shfrytëzimi dhe zhvillimi i zonave ekzistuese naftëmbajtëse dhe gazmbajtëse të vendit,
  2. Hulumtimi dhe zhvillimi i ri i blloqeve në administratë
  3. Shfrytëzimi i rërave bituminoze.

Atributet e ish-APC (Albania Petroleum Corporation) në Tiranë, që merret me hidrokarburet kërkimore-prodhuese kaluan në Shoqërinë Albpetrol sh.a., duke filluar nga data 04.01.2003. Furnizimi me energji elektrike i klientëve të kualifikuar. Tregtimi i energjisë elektrike. Transporti i gazit natyror.

Leje mjedisore për aktivitetin me njolla në mjediset në vendburimet e naftës në Kuçovë Patos-Marinez (Drize + Goran) zonat Ballesh Hekal, Amonicë Gorisht, në vendburimet e gazit në Divjak - Lushnje, Frakull-Fier, Povelç - Fier, zona Finiq Sarand., Rrjeti i transmetimit të produkteve të naftës dhe gazit, fusha ranore bituminoze Kasnice-Fier, Uzinat Mekanike Kuçovë dhe Patos.

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ "KUSH JEMI". albpetrol.al. Marrë më 24 qershor 2018.