Jump to content

Amerikano latinët

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Latinet ishin një nga popujt me të mëdhenj në historinë e botës. Ata jetonin kryesisht ne Amerikën Qendrore,me pas u përhapen ne te gjithë boten. Nga gjuha e tyre, latinishtja kane ardhur spanjishtja, frëngjishtja dhe italishtja.