Arsimi në Norvegji

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

ArsimiNorvegji zhvillohet në disa nivele.

Periudha e ulët[redakto | përpunoni burim]

Në Norvegji në periudhën e ulët është i futur Arsimi i detyrueshëm.

Periudha e mesme[redakto | përpunoni burim]

Shkolla e mesme nuk është një shkollë e zgjedhur vetëm për ata që janë nxënës të mirë në shkollë, por një shkollë për të gjithë. Nxënësve që kryejnë shkollën fillore Ligji për Arsimim u jep të drejtë për: arsim të mesëm tre vjeçar; të mbaruar arsimin që sipas planit mësimor zgjat më tepër se tre vjet; dy vjet pauzë gjatë shkollimit.

Arsimi duhet mbaruar para fundit të atij viti në të cilin personi i mbush 24 vjet.

Shkollimi në shkolla publike është falas. Për materialin shkollor dhe librat e shkollës në të shumtën e rasteve duhet të paguhet vet. Këto shpenzime ndryshojnë, varësisht nga programi shkollor.

Veçorit tjera[redakto | përpunoni burim]

Gjuhët amtare tjera[redakto | përpunoni burim]

Gjuhët tjera amtare përpos norvegjishtes, laponeze, daneze ose suedeze, sipas dëshirës mund të zgjedhet përcjellimi i planit mësimor në gjuhën norvegjeze si gjuhë të dytë për minoritete gjuhësore. Në këtë rastë nxënësit nuk mbajnë mësim në gjuhën norvegjeze si gjuhë të dytë. Nëse nxënësi zgjedh planin e zakonshëm mësimor në gjuhën norvegjeze, atëherë nxënësi mund të lirohet nga vlerësimi në gjuhën norvegjeze si gjuhë e dytë. Kjo vlen nëse nxënësi nuk ka kryer ciklin rinor në shkollë fillore norvegjeze ose nëse nxënësi ka qenë i liruar nga vlerësimi në gjuhën e dytë në shkollën fillore.

Nëse nxënësi e përcjell një lëmi të programit ku ai ose ajo – krahas gjuhës angleze – do të ketë një gjuhë të huaj të dytë, atëherë kjo mund të kompensohet nëpërmjet provimit të gjuhës së vet amtare.

Për zotëruesit e gjuhëve të huaja, qoftë ajo amtare apo një gjuhë tjetër, në të shumtën e rasteve ju ofrohet mundësia për ta dokumentuar atë kompetencë me anë të provimit në atë gjuhë.

Mërgimtarët[redakto | përpunoni burim]

Të rinjtë që i përkasin një minoriteti gjuhësor, i kanë të njëjtat të drejta sikur të rinjtë norvegjezë nëse personi; ka mbaruar shkollën fillore norvegjeze ose ndonjë shkollë gjegjëse; ka leje qëndrimi të vlefshme në Norvegji.[1]

Kërkuesit që qëndrojnë në Norvegji duke pritur vendim për leje të qëndrimit, nuk kanë të drejtë për tʼu pranuar në arsim të mesëm. Azilkërkuesit adoleshentë mund të pranohen në arsim të mesëm gjatë pritjes së vendimit për leje të qëndrimit, por ata nuk kanë të drejtë ta mbarojnë vitin shkollor nëse marrin refuzim në kërkesën e tyre për qëndrim në Norvegji.

Burimi i të dhënave[redakto | përpunoni burim]

  1. ^ Broshura - mbi shkollën e mesme në Norvegji ; Amëza : vilbli.no ; qershor 2007