Jump to content

Baridustët

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Baridustët ishin një fis ilir që jetonte në Dalmaci, në zonën përreth qytetit Baridum, një vendbanim që ndodhej midis Salonës dhe Servitiumit, më saktë 30 milje në veri të Salonës. Baridum është identifikuar me zonën e qytetit Livno, në Bosnjë dhe Hercegovinën e sotme. [1] Ato dëshmohen vetëm në materialin epigrafik. [2]

Baridustët janë dokumentuar, së bashku me fise të tjera ilire si Pirustët dhe Sardiatët, në materialin epigrafik të Alburnus Maior në Dakinë Romake, një qytet minierash ku disa fise ilire u shpërngulën në kohën e perandorit romak Trajani. Një numër i madh mbishkrimesh u gjetën kohët e fundit që raportojnë emrin fisnor të Baridustëve, të cilat u krijuan pasi ata u zhvendosën në qytetin e ri në Dakia nga zonat e tyre të lashta fisnore në Dalmaci. [3] Një k(astellum) Baridust(arum) dëshmohet edhe në Alburnus Maior; ku banorët e saj formuan një kolegjium. [4] Ekzistenca e kolegjiumeve të Baridustëve dhe të Sardiatëve sigurisht sugjeron një vendndodhje të këtyre komuniteteve brenda ose pranë rrethit të minierave. [5]

  • Hirt, Alfred Michael (2010). Imperial Mines and Quarries in the Roman World: Organizational Aspects 27 BC-AD 235 (në anglisht). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-957287-8.
  • Hirt, Alfred (2019). "Dalmatians and Dacians—Forms of Belonging and Displacement in the Roman Empire". Humanities (në anglisht). MDPI. 8 (1): 1–25. doi:10.3390/h8010001.
  • Nemeti, Sorin (2004). "Bindus-Neptunus and Ianus Geminus at Alburnus Maior (Dacia)". Studia Historica. Historia Antigua. (në anglisht). Ediciones Universidad de Salamanca. 22: 91–101. ISSN 0213-2052.
  • Nemeti, Irina; Nemeti, Sorin (2010). "The Barbarians Within. Illyrian Colonists in Roman Dacia". Studia Historica. Historia Antigua. (në anglisht). Ediciones Universidad de Salamanca. 28: 109–133. ISSN 0213-2052.
  • Piso, Ioan (2004). "Gli Illiri ad Alburnus Maior". përmbledhur nga Urso, Gianpaolo (red.). Dall'Adriatico al Danubio: l'Illirico nell'età greca e romana : atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003. I convegni della Fondazione Niccolò Canussio (në italisht). ETS. fq. 271–308. ISBN 884671069X.
  1. ^ Piso 2004, p. 293; Hirt 2010, p. 335; Hirt 2019, p. 9.
  2. ^ Piso 2004, p. 293.
  3. ^ Hirt 2010, p. 335; Piso 2004, p. 293; Nemeti 2004, p. 92; Nemeti & Nemeti 2010, p. 114.
  4. ^ Hirt 2010, p. 44; Piso 2004, p. 299; Nemeti & Nemeti 2010, p. 114; Hirt 2019, p. 10.
  5. ^ Hirt 2019, p. 10.