Cikli shëndrrimit të gjendjeve aggregate

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Gjendja aggregate e trupit varet nga temperature dhe shtypja. Me ndryshimin e ktyreve madhsive mundë të ndërrojmë gjendjen ose ndryshojmë gjendjen aggregate ose fazën e tyre. Kalimit I trupit nga një faze në fazën tjetër quhet kalim fazor.

Nga grafiku shihen kalimet fazore akull-ujë dhe ujë-avull uji- në shtypje normale atmosferike. Pra, kur lënda shkrihet ose vlon, tërë energjia e nxehtis shfrytzohet për prishjen e lidhjes së molekulave e jonfritjen e temperatures së molekulave.

Proceset e shkrirjes dhe avullimit, kondensimit dhe ngritjes I hasim në natyr tek I ashuquajturi cikli I ujit.

Nga enrgjia e rrezeve të diellit uji që gjendet në sipërfaqe të tokës avullohet. Ky avullim I ujit në trajtë të reve, nën ndikimin e erave kondensohet. Të përkujtojm : sa më lartë të jetë lartsia nga sipërfaqja e tokës aq më temperature do të jetë e ulët.

Nxehtsia specifike e trupit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Që më pare kemi thenë se qdo trup që ka enrgji të brendshme, për shkak të lëvizjes së molekulave të tij. Kur dy trupa me energji të ndryshme të brendshme preken mes vete, molekulat më të shpejta u japin pjesë të enegjisë së vet molekulave të ngadalshme.

Në figurën 3.28 janë treguar tri enë me madhsi të njëjta të cilay nxehen nga një furnelë elektrike. Në enën e pare I hedhim 1 kg ujë ndhe në enën e dytë 2 kg ujë. Do të shohim se ena e pare do të nxeht më shum sesa ena e dytë. Për shkak se enës dyt I duhet edhe 1 herë mëshum nxehtsi sesa në enën e pare.

Pra sasia e nxehtësisë është në përpjestim të drejtë me masën e trupit. Pra sa më e madhe nxehtsisa që jepet një yrupi, për aq më e madhe do të jetë temperature.

Sasia e nxehtësisë e cila është e novojshme për të nxehur një kilogram të një lënde pre 1 gradë Celsius, quhet nxehtsi specidfike ose termokapacitet specific dhe shënohet me shkronjën c.

Nuk e kuptoj (Gabim sintakse): {\displaystyle Q= m•c (t2-t1)}

Q është masa e nxehtësis
m : masa e trupit
c : nxehtësia specifike
t1 : temperature fillestare
t2 : temperature përfundimtare

Termokapicitet quhet prodhimi ndërmjet masës m dher nxethsis c. Zakonmisht, temokapaciteti shnohem me k.

Nuk e kuptoj (Gabim sintakse): {\displaystyle K= m•c}

Ligji mbi ekuilibrin termik[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Qdo her kur një trup I nxejt jep një sasi të nxehtis trupit tjetër dhe trupi tjetër jep një sdasi të ftohtësis ather atherr barazohen dhe arhet ekulibri termik.