Jump to content

Drejtësia ushtarake

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Drejtësia ushtarake (ose ligji ushtarak) është një grup ligjesh dhe procedurash që rregullojnë anëtarët e forcave të armatosura. Shumë shtete-kombe kanë organe të veçanta dhe të dallueshme të ligjit që rregullojnë sjelljen e anëtarëve të forcave të tyre të armatosura. Disa shtete përdorin rregullime të veçanta gjyqësore dhe të tjera për të zbatuar ato ligje, ndërsa të tjera përdorin sisteme gjyqësore civile. Çështjet ligjore unike për drejtësinë ushtarake përfshijnë ruajtjen e rendit dhe disiplinës së mirë, ligjshmërinë e urdhrave dhe sjelljen e duhur për anëtarët e ushtrisë. Disa shtete u mundësojnë sistemeve të tyre të drejtësisë ushtarake të merren me shkeljet civile të kryera nga forcat e tyre të armatosura në disa rrethana.

Drejtësia ushtarake është e dallueshme nga ligji ushtarak, i cili është imponimi i autoritetit ushtarak mbi një popullsi civile si zëvendësim i autoritetit civil dhe shpesh shpallet në kohë emergjence, lufte ose trazirash civile. Shumica e vendeve kufizojnë se kur dhe në çfarë mënyre mund të shpallet dhe zbatohet ligji ushtarak.