Evgjeni Grande

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Duke u mbështetur tek fragmenti i dhëne, mund te themi se kemi te bëjmë me një vepër realiste duke u bazuar te vërtetësia e ngjarjeve, sidomos tek pasqyrimi me vërtetësi i koprracisë se plakut Grande. Problemi shoqëror që trajton autori, është ai i rolit te parasë në shkatërrimin e ndjenjave njerëzore.

 • Tipare te tjera që kane te bëjnë me realizmin e romanit janë :
 • Prani personazhesh nga shtresa te ndryshme te shoqërisë
 • Mbisundimi i elementeve te vërteta në pasqyrimin e ngjarjeve.
 • Vendosja e subjekteve në vende te zakonshme, te cilat autori i njeh mire dhe në periudha bashkëkohore me te.

Fragmenti i fundit zbulon një ane tjetër te qëllimit ideor e artistik te autorit : Si familja e plakut Grande ishte e gjithë shoqëria : Pasioni për paranë kthyer në mani, këta njerëz i kishte bere kafshë, që donin te hanin njëri-tjetrin. Personazhet e Balzakut kane një baze shoqërore dhe historike te përcaktuar mire dhe në te njëjtën kohe, ata kane prirje te jene dhe tipa që përfaqësojnë shtresa te ndryshme shoqërore.

Balzaku përpunoi teorinë baze te realizmit, atë te vendosjes se personazheve tipike në rrethana tipike. Tregimtari në roman tregon ngjarjet në veten e trete. Ai është vështire te dallohet nga autori, qëndron mbi personazhet, çan muret, di me shumë për ta se sa edhe ata vete. Autori shkruan për Evgjeni Granden : "Qe te gjithë e dinin se një melankoli e brente nga brenda zemrën e znj Grande, po shkakun e vërtete te kësaj brenge askush nuk e dinte". Sigurisht që, me ritualin e përditshëm te përvetësimit te mjeshtërisë se drejtimit te punëve, si zvendese e ardhshme e plakut Grande, Evgjenia rron me ëndrrat dhe kujtimet e bukura te dashurisë. Një vend qendror në boten e brendshme te saj zë figura e Karlit.

 • Në pikëpamje historike brendia e romanit, ashtu si dhe vepra te tjera te Balzakut, jep me mjaft realizëm periudhën në fjale. Kjo realizohet në kuadër te asaj që thuhet për veprën e Balzakut, e cila pasqyron 30 vjet te historisë se Francës.
 • Në pikëpamje shoqërore, në roman gjejmë tjetërsimin e njeriut në një shoqëri, që për idhull ka paranë.
 • Në pikëpamje psikologjike, kemi te bëjmë me shkatërrimin e te gjitha ndjenjave me te mira njerëzore dhe vlerave shpirtërore nga vlerat materiale.

Realizimi i metodës së realizmin kritik arrihet në disa aspekte :

 • Portretizimi i personazheve dhe tipizimi i tyre si përfaqësues te klasave te ndryshme.
 • Rrethanat ku veprojnë këta personazhe janë tipike për shoqërinë e kohës.
 • Sjellja në faqet e romanit te mentalitetit shoqëror te kohës.
 • Trajtimi i temës shoqërore.
 • Pasqyrimi me vërtetësi i ngjarjeve