Gjëndja e ekonomisë së Kosovës në vitin 1988 dhe mundësitë e zhvillimit të metejmë

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Gjëndja e ekonomisë së Kosovës në vitin 1988 dhe mundësitë e zhvillimit të metejmë libër nga Ali Jakupi (red.), Mujë Gjonbalaj (red.), Rahmil Nuhiu (red.). Botuar në Prishtinë nga Instituti Ekonomik, në vitin 1997. Faqe 195.