Gjembaçi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Gjembgomari
Silybi Semen
Klasifikimi Shkencor
Mbretëria Bimë
Klasa Magnoliopsida
Nënklasa Hamamelidae
Rendi Urticales
Familja Moraceae
Silybi Semen[edit | edit source]

Bima përbëhet prej farave të thara të gjembgomarit (Silybum marianum Gaertn, familje Compositae) [1]


Përshkrimi[edit | edit source]

Vetitë[edit | edit source]

Përgatitja e Përdorimi[edit | edit source]

Burime[edit | edit source]

  1. ^ Libër Bimët mjekësore në Familje