Gjuhë të vdekura

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gjuhë të vdekura janë disa gjuhë të shkruara dhe të folura në historinë e njerëzimit e të cilat kanë arritur një zhvillim të lartë në disa fusha të gjuhës dhe thesari i fjalëve të tyre është rritur në atë masë sa që nga shumica e folësve të saj nuk është kuptuar. Si pasojë e këtyre zhvillimeve kanë mbetur vetëm si gjuhë të shkruara dhe kuptohen nga një pjesë e vogël e njerëzimit. Zakonisht kjo pjesë e njerëzimit janë studiues të atyre gjuhëve. Ndërsa thesari i fjalorit të këtyre gjuhëve huazohet nga gjuhët e reja të folura dhe të shkruara, si dhe nga shkenca. Gjuhë të tilla në Evropë, janë greqishtja dhe latinishtja.