Ikastola

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Një ikastola ( shumës ikastolak) është një lloj shkolle fillore dhe e mesme në Komunitetin Autonom Bask, Navarrë dhe (në një masë shumë më të vogël) Vendin Bask Francez (shih Vendin Bask ) në të cilën nxënësit mësohen ose tërësisht ose kryesisht në gjuhën baske . Ikastolaket në ditët e sotme mund të jetë private ose publike, i ndarë në rrjete të ndryshme.

Rrjeti publik në gjuhën baske mbështetet në financimin dhe menaxhimin shtetëror, të alokuar në Spanjë nga institucionet arsimore të Komunitetit Autonom Bask dhe Navarrës në territoret e tyre përkatëse, ndërsa në Francë shoqata Ikas-Bi në rrjetin publik mbron arsimin dygjuhësh. Seaska është rrjeti privat i shkollave të gjuhës baske në Vendin Bask Francez, i lidhur ngushtë me rrjetin e ngjashëm në Vendin Bask Jugor . Rrjetet private e bazojnë aktivitetin e tyre në tarifat e paguara nga prindërit, abonimet popullore (drejtpërsëdrejti ose me anë të festivaleve masive vjetore, p.sh. Herri Urrats, Nafarroa Oinez, Araba Euskaraz, etj.) dhe kompensimin e ofruar nga institucionet arsimore publike.