Jump to content

Juridiksioni

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Juridiksioni (nga latinishtja juris 'ligj' + dictio 'deklaratë') është termi ligjor për autoritetin ligjor që i jepet një personi juridik për të vendosur drejtësi. Në federatat si Shtetet e Bashkuara, zonat e juridiksionit zbatohen në nivele lokale, shtetërore dhe federale.

Juridiksioni e merr thelbin e tij nga e drejta ndërkombëtare, konflikti i ligjeve, ligji kushtetues dhe kompetencat e degëve ekzekutive dhe legjislative të qeverisë për të ndarë burimet për t'i shërbyer më së miri nevojave të shoqërisë.[1]

  1. ^ "Jurisdiction", Wikipedia (në anglisht), 2022-11-29, marrë më 2022-12-18