Kaloria

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Një pije energjike 710 ml me 330 kalori

Kaloria është një njësi e energjisë që ka origjinën nga teoria e vjetëruar kalorike e nxehtësisë. Për arsye historike, dy përkufizime kryesore të "kalorive" janë në përdorim të gjerë. Kaloria e madhe, kaloria ushqimore, kaloria dietike ose kilogram kaloria fillimisht u përcaktua si sasia e nxehtësisë e nevojshme për të rritur temperaturën e një kilogrami ujë me një gradë Celsius (ose një kelvin ). Kaloria e vogël ose gram kaloria përkufizohej si sasia e nxehtësisë e nevojshme për të shkaktuar të njëjtën rritje në një gram ujë. Kështu, 1 kalori e madhe është e barabartë me 1000 kalori të vogla.

Në ushqyerje dhe shkencën e ushqimit, termi kalori dhe simboli cal mund ti referohet njësisë së madhe ose të vogël në vënde të ndryshme të botës. Përdoret përgjithësisht në publikime dhe etiketa të paketimit për të shprehur vlerën energjitike të ushqimeve për shërbesë ose për njësi mase, marrjen e rekomanduar dietike, shkallën metabolike etj.

fizikë dhe kimi, fjala kalori dhe simboli i saj zakonisht i referohen njësisë së vogël; i madhi quhet kilokalori . Megjithatë, kjo njësi nuk është zyrtarisht pjesë e sistemit metrik (SI), dhe konsiderohet si e vjetëruar, që është zëvendësuar në shumë përdorime nga njësia SI e energjisë, xhaul (J).

Njëvlerësia e saktë midis kalorive dhe xhauleve ka ndryshuar me kalimin e viteve, por në termokimi dhe të ushqyerit tani në përgjithësi supozohet se një kalori (e vogël) është saktësisht e barabartë me 4,184 J, dhe për këtë arsye një kilokalori (një kalori e madhe) është 4184 J, ose 4,184 kJ.