Kapaciteti elektrik

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Kapacitet elektrik quhet madhesia fizike me te cilen karakterizohet vetia e percjellesit qe ne potencial te njejte mund te permbaje sasi te ndryshme te ngarkeses elektrike.Per dy percjelles me potencial te njejte, kapacitet me te madh ka ai, i cili mund te pranoje sasi me te madhe te elektricitetit dhe e kunderta.Njesia matese e kapacitetit eshte faradi (F).