Kiazma

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë


Kiazma - Kiazme vjen nga greqishtja hiazmos - kryqezim. Është figure stilistike që krijohet nga përmbysja e gjymtyrëve, nga vendosja e tyre në forme të anasjelltë, por duke ruajtur rendin sintaksor. Kjo figure është një përftese me shumë efekt si loje gjuhësore. Shembull:

Lufta për burrat është e burrat për luftë janë.
(Bilal Xhaferri - Krastakraus)