Jump to content

Kinezët

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Populli kinez, ose thjesht kinezët, janë njerëz ose grupe etnike të identifikuara me Kinën, zakonisht përmes etnisë, kombësisë, shtetësisë ose përkatësisë tjetër.

Kinezët njihen si Zhongguoren ose si Huaren nga folësit e kinezishtes standarde, duke përfshirë ata që jetojnë në Kinën e Madhe, si dhe kinezët jashtë shtetit. Megjithëse të dy termat i referohen kinezëve, përdorimi i tyre varet nga personi dhe konteksti. Termi i mëparshëm përdoret zakonisht (por jo vetëm) për t'iu referuar qytetarëve të Republikës Popullore të Kinës - veçanërisht Kinës kontinentale. Termi Huaren përdoret për t'iu referuar kinezëve etnikë dhe përdoret më shpesh për ata që banojnë jashtë shtetit ose nuk janë shtetas të Kinës.

Kinezët han janë grupi etnik më i madh në Kinë, duke përbërë afërsisht 92% të popullsisë së saj kontinentale. Ata përbëjnë afërsisht 95% të popullsisë së Tajvanit, 92% në Hong Kong, dhe 89% në Makao. Ata janë gjithashtu grupi etnik më i madh në botë, që përbëjnë afërsisht 18% të popullsisë globale njerëzore.

Jashtë Kinës, termat "kinez han" dhe "kinez" shpesh ngatërrohen gabimisht pasi ata që identifikohen ose regjistrohen si kinezë han janë grupi etnik mbizotërues në Kinë. Megjithatë, ka edhe 55 minoritete etnike të njohura zyrtarisht në Kinë, të cilët janë gjithashtu kinezë nga kombësia.

Njerëzit nga Tajvani, zyrtarisht , mund të quhen gjithashtu si "kinezë" në kontekste të ndryshme, megjithëse zakonisht quhen "tajvanezë". Territori i Tajvanit është i diskutueshëm dhe Republika e Kinës ka një njohje të kufizuar të sovranitetit të saj.

Termi "kinez i huaj" përdoret për t'iu referuar njerëzve me origjinë kineze që jetojnë jashtë shtetit, si dhe qytetarëve kinezë që banojnë jashtë Kinës, por më shpesh të parët.