Jump to content

Kodi i mallërave 1600

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 1600 është pjesa e numrave çelës nga 1601 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
1601 Sallam dhe produkte të ngjashme, prej mishi, prej të brendshmeve të mishit apo prej gjakut;përgatitjet ushqimore me bazë të këtyre produkteve
1602 Mish, të brendeshmet e mishit apo gjaku, të përgatitur apo ruajtur në mënyrë tjetër
1603 Ekstraktet dhe lengjet e mishit, peshkut apo krustaceve, molusqeve apo kafshëve të tjera jovertebrore ujore
1604 Peshk i përgatitur apo i konservuar; havjar dhe zëvendesuesit e havjarit të përgatitur prej vezëve të peshkut
1605 Krustacet,molusqet dhe kafshë të tjera jovertebrore ujore,të përgatitur apo të konservuar:
Burimi TARIK indeksi shqip