Jump to content

Kodi i mallërave 2600

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 2600 është pjesa e numrave çelës nga 2601 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
2601 Xeherore dhe koncentrate hekuri, përfshirë piritin e pjekur të hekurit
2602 Xeherore dhe koncentrate magnezi, përfshirë xeherore manganezi ferrogjene dhe koncentratet me përmbajtje manganezi prej 20 % apo më shumë, të llogaritur ndaj peshës së thatë
2603 Xeherore dhe koncentrate bakri
2604 Xeherore dhe koncentrate nikeli
2605 Xeherore dhe koncentrate kobalti
2606 Xeherore dhe koncentrate alumini
2607 Xeherore dhe koncentrate plumbi
2608 Xeherore dhe koncentrate zinku
2609 Xeherore dhe koncentrate kallaji
2610 Xeherore dhe koncentrate kromi
2611 Xeherore dhe koncentrate volframi
2612 Xeherore dhe koncentrate uraniumi apo toriumi
2613 Xeherore dhe koncentrate molibdeni
2614 Xeherore dhe koncentrate titaniumi
2615 Xeherore dhe koncentrate vanadiumi, niobiumi, tantali apo zirkoniumi
2616 Xeherore dhe koncentrate të metaleve të çmuar
2617 Xeherore dhe koncentrate të tjera
2618 Zgjyra të granuluara (rërë zgjyre) të dalë nga përpunimi i hekurit dhe çelikut
2619 Skorje, zgjyra (përveç zgjyrave të granuluara), shtrese e oksidit të hekurit që shfaqet gjatë farketimit dhe mbetje të tjera nga përpunimi i hekurit dhe çelikut
2620 Zgjyrat, hiri dhe mbetjet (përveçse nga përpunimi i hekurit dhe çelikut), që përmbajnë arsenik, metal apo përbërje metali
2621 Skorje dhe hirera të tjera, përfshirë hirin e leshterikëve (kelp); hirera dhe mbetje me prejardhje nga djegja e mbeturineve urbane
Burimi TARIK indeksi shqip