Jump to content

Kodi i mallërave 3700

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 3700 është pjesa e numrave çelës nga 3701 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
3701 Pllakat fotografike dhe filma jo në role prej çdo lloj materiali, të ndjeshëm dhe të paekspozuar, përveçse letrës, kartonit apo tekstileve; filma fotografike të menjëhershëm jo në role, të ndjeshme, të paekspozuar, nëse janë apo jo në paketa
3702 Filma fotografike në role, të ndjeshem, të paekspozuara, prej çdo lloj materiali përveç letrës, kartonit apo tekstileve; filma fotografike të menjëhershem në role, të ndjeshëm të paekspozuar
3703 Letër, karton dhe tekstil fotografik, të ndjeshme, të paekspozuara:
3704 Pllaka, filma, letër, karton dhe material tekstili fotografik, të ekspozuara por jo të zhvilluara
3705 Pllakat dhe filma fotografike, të ekspozuara dhe të zhvilluar, përveçse filmat kinematografike
3706 Filma kinematografike, të ekspozuara dhe të zhvilluara, nëse janë të ndërthurur apo jo me kotone zanore apo që konsistojnë vetëm në gjurmët e zërit
3707 Preparatet kimike për përdorim fotografik (përveçse lustrosesve, tutkalleve, ngjitësve dhe preparateve të ngjashme); produkte të papërziera për përdorim fotografik, vendosur në porcione të caktuara apo vendosur për shitjen me pakicë në një formë të gatshme për përdorim
Burimi TARIK indeksi shqip