Kodi i mallërave 4900

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 4900 është pjesa e numrave çelës nga 4901 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
4901 Librat, broshurat, pamfletet e shtypura dhe artikuj të tjerë të ngjashëm të shtypur, nëse janë apo jo në fletë të vetme
4902 Gazetat, revistat dhe periodiket, nëse janë apo jo të ilustruara apo që përmbajnë materiale reklamuese
4903 Librat me piktura , vizatime apo libra me ngjyra, për fëmijë
4904 Muzike, e shtypur apo dorëshkrim, nëse është apo jo e lidhur apo e ilustruar
4905 Hartat dhe grafiqet hidrografike apo të ngjashmet e të gjitha llojeve, përfshirë atlaset, hartat e murit, planet topografike dhe globet topografike, të shtypura
4906 Planet dhe vizatimet për arkitekturë, inxhinjeri, industri, tregëti, topografi apo qëllime të ngjashme, që janë të vizatuara origjinale me dorë; tekstet e shkruajtura me dorë; riprodhimet fotografike mbi letër të ndjeshme dhe kopjet me karbon të elementeve të sipërshkruar
4907 Pullat postare, pullat fiskale apo pulla të ngjashme , të papërdorura të prerjeve në vazhdim apo të prerjeve të reja në vendin për të cilin ato janë të destinuara; letër e shtypur pullash; çeqet; bankenotat; aksione të bursës, dividente dhe dokumente të ngjashme të titullit
4908 Bartësit (decalcomanias) (vizatime me ngjyra në letër apo porcelan)
4909 Kartolina të shtypura apo të ilustruara; karta të shtypura për përshëndetje personale, mesazhe apo lajmërime, nëse janë apo jo të ilustruara, me ose pa zarfe apo zbukurime
4910 Kalendare të çdo lloji, të shtypura, përfshirë blloqet kalendar
4911 Artikuj të tjerë të shtypur, përfshirë pikturat dhe fotografite e shtypura
Burimi TARIK indeksi shqip