Kodi i mallërave 5400

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 5400 është pjesa e numrave çelës nga 5401 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
5401 Fill për qepje prej filamenteve të bëra nga njerëzit, nëse është vendosur apo jo për shitjen me pakicë
5402 Fije të filamenteve sintetike (përveç fillit për qepje), jo të vendosur për shitjen me pakicë, përfshirë monofilamentet sintetike prej më pak se 67 decitex
5403 Fije të filamenteve artificiale (përveç fillit për qepje), jo të vendosur për shitjen me pakicë, përfshirë monofilamentat artificiale prej më pak se 67 decitex
5404 Monofilamentet sintetike prej 67 decitex apo më shumë dhe prej të cilës asnjë dimension kryq seksional nuk e kalon 1 mm; shirrita dhe të ngjashmet e tyre (psh, kashtë artificiale) prej materialeve tekstile sintetike me një gjërësi të jashtme jo më tepër se 5 mm
5405 Monofilamentet artificiale prej 67 decitex apo më shumë dhe prej të cilës asnjë dimension kryq seksional nuk e kalon 1 mm; shirrita dhe të ngjashmet e tyre (psh, kashtë artificiale) prej materialeve tekstile sintetike me një gjërësi të jashtme jo më tepër se 5 mm
5406 Fije të filamenteve të bëra nga njerëzit (përveç fijeve për qepje), vendosur për shitjen me pakicë
5407 Pëlhura të endura prej fijeve të filamenteve sintetike, përfshirë pëlhurat e endura fituar prej materialeve të kreut Nr. 5404
5408 Pëlhura të endura prej fijeve të filamenteve artificiale, përfshirë pëlhurat e endura fituar nga materiale të kreut Nr. 5405
Burimi TARIK indeksi shqip