Kodi i mallërave 7600

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 7600 është pjesa e numrave çelës nga 7601 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
7601 Alumin i papërpunuar
7602 00 Mbetje dhe kthime alumini
7603 Pluhura dhe fetëza alumini
7604 Shufra, shkopinj dhe profile alumini
7605 Tela alumini
7606 Pllaka, fleta dhe shirita alumini, të një trashësie më tepër se 0,2 mm
7607 Krisaf(petë) alumini (nëse është apo jo e shtypur apo e veshur nga prapa me letër, karton, plastikë apo materiale të ngjashme që vihen nga prapa) të një trashësie (përjashto çdo prapavënie) jo më tepër se 0,2 mm
7608 Tuba dhe tubacione alumini
7609 Përshtatjet e tubave dhe tubacioneve të aluminit (psh, mëngët, bërrylat, kthesat)
7610 Struktura alumini (përjashto ndërtesat parafabrikate të kreut Nr. 9406) dhe pjesët e strukturave (psh, urat dhe seksionet e urave, shtyllat, porta shluze, çati dhe struktura të çative, dyert dhe dritare dhe skeletet e tyre dhe pragje për dyert, parmake, shtylla dhe kolona); pllaka, shufra, profile, tuba dhe të ngjashmet e tyre, prej alumini, përgatitur për përdorim në strukturat
7611 Rezervuaret, depozita, kazane dhe kontenierët e ngjashëm prej alumini, për çdo lloj materiali (veçse për gazin e lëngëzuar apo të kompresuar), të një kapaciteti prej 300 litra, nëse janë apo jo të veshur apo të izoluar ndaj nxehtësisë, por jo të përshtatur me pajisje mekanike apo termike
7612 Fuçite, bidonet, kazanet, kutitë dhe kontenierët e ngjashëm (përfshirë kontenierët tubulare të përkulshme apo portative), për çdo lloj materiali (përveçse për gazin e lëngëzuar apo të kompresuar), të një kapaciteti jo më tepër sesa 300 litra, nëse janë apo jo të veshur apo të izoluar ndaj nxehtësise, jo të përshtatura me pajisje termike apo mekanike
7613 Kontenierët prej alumini për gazin e lëngëzuar apo të kompresuar
7614 Tela, kabllo, shirita të gërshetuara dhe artikuj të ngjashëm, të shumfishtë, prej alumini, jo të izoluara elektrikish
7615 Artikuj tavoline, kuzhine apo artikuj të tjerë shtëpiake dhe pjesët prej tyre, prej alumini; pastruese tenxheresh dhe mbushje, dorëza dhe të ngjashmet e tyre, për pastrim apo llustrim, prej alumini; artikuj sanitare dhe pjesët e tyre, prej alumini
7616 Artikuj të tjerë prej alumini
Burimi TARIK indeksi shqip