Kodi i mallërave 9600

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 9600 është pjesa e numrave çelës nga 9601 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
9601 Fildish, kocka, guacka breshkash, brirë, brirët e drerëve

meshkuj, korale, mema perlash dhe materiale të tjera të gdhendshme me origjine nga kafshët, të punuara, dhe artikujt e këtyre materialeve (përfshirë artikujt e fituar nga kallëimi

9602 Materiale vegjetale të punuara apo materiale minerale të

gdhendshme, dhe artikujt e këtyre materialeve; artikujt e gdhendur apo të kallepuar prej dylli, stearine, prej gome natyrale apo rezin natyral apo prej pastave modeliste, dhe artikuj të tjerë të kallepuar apo të gdhendur, të papërfshira apo specifikuara diku tjetër; xhelatinë e pa forcuar, e punuar (pëveç xhelatinës së kreut Nr. 35.03) dhe artikuj prej xhelatine të pa forcuar

9603 Fshesat,furçat (përfshirë furçat që përbëjnë pjesë të

makinerive,pajisjeve apo mjeteve lëvizëse);fshirësit e dyshemesë mekanike të operuar me dorë, të pa motorizuara, fshirësit e pluhrave me pende dhe ato me fitila;xhufkat dhe nyjet e përgatitura për bërjen e fshesave apo furqave; mbushjet dhe roletë thithëse të bojrave;fshirëset e ujit (përveç atyre në formë roleje):

9604 Sitat e dorës dhe shoshat e dorës
9605 Grup mallrash për udhëtime, të përdorura për tualet personal,

për qepje apo për pastrimin e këpuceve ose të rrobave

9606 Butonat, mbërthyesit me shtypje, sustat dhe komçat, format e

butonave dhe pjesë të tjera të këtyre artikujve; vrimat e butonave:

9607 Mbërthyesit e rrëshqitshëm dhe pjesët e tyre:
Burimi TARIK indeksi shqip