Jump to content

Kodi penal

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi penal (ose kodi kriminal) është një dokument që përmbledh të gjitha, ose një sasi të konsiderueshme të ligjit penal të një juridiksioni të caktuar. Në mënyrë tipike, një kod penal do të përmbajë vepra penale që njihen në juridiksion, dënime që mund të shqiptohen për këto vepra dhe disa dispozita të përgjithshme (si përkufizimet dhe ndalimet e ndjekjes penale retroaktive).

Kodet penale janë relativisht të zakonshme në juridiksionet e së drejtës civile, të cilat priren të ndërtojnë sisteme ligjore rreth kodeve dhe parimeve që janë relativisht abstrakte dhe t'i zbatojnë ato rast pas rasti. Në të kundërt, ato nuk janë aq të zakonshme në juridiksionet e së drejtës zakonore.

Prezantimi i propozuar i një kodi penal në Angli dhe Uells ishte një projekt i rëndësishëm i Komisionit të Ligjeve nga viti 1968 deri në vitin 2008. Për shkak të traditës së fortë të precedentit ligjor në juridiksion dhe rrjedhimisht numrit të madh të vendimeve ligjore detyruese dhe shkeljeve të paqarta të ligjit të përbashkët ’, si dhe natyra shpesh jokonsistente e ligjit anglez, [duhet citim] krijimi i një kodi të kënaqshëm u bë shumë i vështirë. Projekti u braktis zyrtarisht në vitin 2008 edhe pse që nga viti 2009 ai është ringjallur.

Nga viti 2007 deri në vitin 2010 u takua një Komitet Këshillues për Kodifikimin e Ligjit Penal për të drejtën penale irlandeze dhe Draft Kodi Penal dhe Komentari i tij u botua në 2011.

Në Shtetet e Bashkuara, ekziston një Kod Penal Model i cili nuk është në vetvete ligj, por që ofron bazën për ligjin penal të shumë shteteve. Shtetet individuale shpesh zgjedhin të përdorin kode penale të cilat shpesh bazohen, në një masë të ndryshme në kodin model. Titulli 18 i Kodit të Shteteve të Bashkuara është kodi penal për krimet federale. Megjithatë, Titulli 18 nuk përmban shumë nga dispozitat e përgjithshme në lidhje me të drejtën penale që gjenden në kodet penale të shumë vendeve të ashtuquajtura "e drejta civile".

Kodet penale përgjithësisht mbështeten për futjen e tyre të konsistencës në sistemet ligjore dhe për ta bërë ligjin penal më të aksesueshëm për njerëzit laikë. Një kod mund të ndihmojë në shmangien e një efekti drithërues ku legjislacioni dhe praktika gjyqësore duket se janë ose të paarritshme ose përtej të kuptuarit për jo-avokatët. Përndryshe, kritikët kanë argumentuar se kodet janë shumë të ngurtë dhe se ato nuk arrijnë të ofrojnë fleksibilitet të mjaftueshëm që ligji të jetë efektiv.