Jump to content

Korja e tokës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Pllakat në koren e Tokës.

Korja e Tokës është guaska e trashë e jashtme e shkëmbit të Tokës, që i referohet më pak se 1% të rrezes dhe vëllimit të Tokës. Është përbërësi kryesor i litosferës, një ndarje e shtresave të Tokës që përfshin koren dhe pjesën e sipërme të mantelit. Litosfera ndahet në pllaka tektonike, lëvizja e të cilave lejon që nxehtësia të largohet nga brendësia e Tokës në hapësirë.

Korja shtrihet në majë të mantelit, një konfigurim që është i qëndrueshëm sepse manteli i sipërm përbëhet nga peridotiti dhe për këtë arsye është dukshëm më i dendur se korja. Kufiri midis kores dhe mantelit vendoset në mënyrë konvencionale në ndërprerjen e Mohorovičić, një kufi i përcaktuar nga një kontrast në shpejtësinë sizmike.

Temperatura e kores rritet me thellësinë, duke arritur vlerat zakonisht në rangun nga rreth 100 °C deri në 600 °C në kufirin me mantelin themelor. Temperatura rritet me 30 °C për çdo kilometër lokalisht në pjesën e sipërme të kores.