Jump to content

Lëvizja rrethore

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

fizikë, lëvizja rrethore është një lëvizje e një objekti përgjatë perimetrit të një rrethi ose rrotullim përgjatë një shtegu rrethor. Mund të jetë të njëtrajtshme, me shpejtësi këndore konstante të rrotullimit dhe shpejtësi konstante, ose jonjëtrajtshme me një shpejtësi rrotullimi në ndryshim.