Letërnjoftimi i Kosovës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko
Leternjoftimi i Kosoves 2008

Letërnjoftimi nënkupton dokumentin zyrtar me të cilin shtetasi i Republikës së Kosovës vërteton identitetin e tij personal: shtetësinë, gjininë, datën e lindjes, vendlindjen si dhe adresën ku banon (vendqëndrimin).

Historia[redakto | redakto tekstin burimor]

Që nga tetori i vitit 2008, organi që lëshon letërnjoftimin është Ministria e Brendshme e Kosovës që e mori këtë kompetencë nga Misioni i mëparshëm i OKB-së, UNMIK. Qytetarët që mbushin moshën 16 vjeç janë të detyruar të paisen me letërnjoftim dhe ta mbajnë atë me vete.

Tiparet[redakto | redakto tekstin burimor]

Letërnjoftimi aktual i Kosovës ka formatin e një kartë krediti dhe është i vlefshëm 10 vjet. U lëshohet qytetarëve falas herën e parë.

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

  * Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
  * Certifikata e vendbanimit.
  * Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).

[Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje]

Procedura e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente:

  * Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston.
  * Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj.
  * Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj.
  * Flet pagesën prej 10 euro.

[Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje]

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

  * Letërnjoftimi.
  * Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
  * Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
  * Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
  * Flet pagesën prej 10 euro.

[Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje]

Procedura e aplikimit për ripërtëritjen e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

  * Letërnjoftimi.
  * Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
  * Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
  * Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
  * Fotografimi në qendrën për regjistrim.
  * Flet pagesën prej 10 euro.

[Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje]

Procedura e ndërrimit të letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohen këto dokumente:

  * Letërnjoftimi i UNMIK-ut.
  * Certifikata e lindjes ose shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
  * Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).

[Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje]

Lidhje të jashtme[redakto | redakto tekstin burimor]

Shiko edhe[redakto | redakto tekstin burimor]