Jump to content

Malazezët në Kosovë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Malazezët formojnë një pakicë etnike në Kosovë. Ata janë një popull sllav të jugut të cilët kryesisht lidhen me shtetin e sotëm të Malit të Zi.

Malazezët ishin përqendruar kryesisht në komunat e Pejës, Prishtinës, Mitrovicës, Istogut, Deçanit dhe Gjakovës, deri në vitin 1961. Në periudhën nga vitet 1961–1981, malazezët u zhdukën nga 243 vendbanime, të cilat, së bashku me 760 vendbanime që nuk kishin asnjë banor malazez në vitin 1961, jep gjithsej 1,003 vendbanime pa asnjë banor të vetëm malazez. Si rezultat i konflikteve me shqiptarët me mbizotërim etnik, shumë malazezë u zhvendosën nga Kosova në Mal të Zi ose në Serbinë Qendrore.

Në dhjetor 2008, Republika e Kosovës njohu pakicën kombëtare malazeze në Kosovë.