Ndarja administrative e Maqedonisë së Veriut

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Ndarja administrative e Maqedonisë përfshin njësitë administrative nga të cilat përbëhet shteti. Ajo përfshin komunat, por këtu përfshihen edhe rajonet që kanë objektiva statistikore. Ky artikull gjithashtu përfshin ndarjet administrative të Republikës Popullore të Maqedonisë dhe Republikës Socialiste të Maqedonës, ku kishte edhe rrethana. Sot, njësitë e vetëqeverisjes lokale në Maqedoni janë komunat dhe qyteti Skopje si një njësi administrative e veçantë.

Gjatë periudhave të ndryshme historike të IRJM-ës teritorialisht varionte në ndarje edhe atë që nga viti 1996 deri në vitin 2004 ishte e ndarë në 123 komuna dhe qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e vetqeverisjes lokale, që nga viti 1976 deri në vitin 1996 ishte e ndarë në 34 komuna ku qyteti i Shkupit kishte statut të veçantë me 5 komuna, në vitin 1965 numri i komunave ishte 32, në vitin 1957 kishte 73 komuna, që nga viti 1949 deri në vitin 1952 kishte 5 ligje për ndarjen teritoriale të IRJM-ës, në vitin 1952 kishte 86 komuna dhe në vitin 1945 ishte e ndarë në 894 njësi popullore.

Komunat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Komuna përfshin zonat e banimit që janë pjesë e tyre, të përcaktuara me ligj. Fqinjët e komunës janë kufirit e komunës kataste të banorëve

Komunat e Shkupit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Pjesa e qytetit të Shkupit përfaqëson zonën urbane të përcaktuar nga ligji. Fqinjët e qytetit të Shkupit, si një njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale, janë kufijt e komunës në qytetin Shkup në pjesën që kufizohen me komunat fqinje ose lidhen me kufirin shtetëror të Republikës së Maqedonisë. Selia e komunave të Shkupit është në qytetin Shkup.

Emblema Komuna HASC Sip. (km2) Popullsia
Komuna e Aeorodromit MK.AD 21,85 72 009
Komuna e Butelit MK.BU 54,79 36 154
Komuna e Çairit MK.CI 3,52 64 773
Komuna e Gazi Babës MK.GB 110,86 72 617
Komuna e Gjorçe Petrovit MK.GP 66,93 41 634
Komuna e Karposhit MK.KX 35,21 59 666
Komuna e Kisella Vodës MK.VD 34,24 57 236
Komuna e Sarajit MK.AJ 229,06 35 408
Komuna e Shutkës MK.SO 7,48 22 017
Komuna e Qendrës MK.CE 7,52 45 412

Komunat e Maqedonisë Veriore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

No. Komuna Selia e komunës Sipërfaqe
(km2)
Banorë
(2002)
Banorë
(2021)
Rajoni Lindor 3,539 181,858 150,234
39 Komuna e Berovës Berova 597 13.941 10,890
28 Komuna e Çeshinovës-Obleshevës Oblesheva 133 7.490 5,471
26 Komuna e Dellçevës Dellçeva 423 17.505 13,585
29 Komuna e Karbincës Karbinca 231 4.012 3,420
24 Komuna e Koçanit Koçani 357 38.092 31,602
25 Komuna e Kamenicës Kamenica 189 8.110 6,439
38 Komuna e Peçevës Peçeva 208 5.517 3,983
23 Komuna e Probishtipit Probishtipi 326 16.193 13,417
31 Komuna e Shtipit Shtipi 583 47.796 44,866
27 Komuna e Vinicës Vinica 432 19.938 14,475
30 Komuna e Zërnocit Zërnoci 52 3.264 2,086
Rajoni Verilindor 2,306 172,787 152,982
21 Komuna e Kratovës Kratova 375 10.441 7,545
20 Komuna e Kriva Pallankës Kriva Pallanka 482 20.820 18,059
17 Komuna e Kumanovës Kumanova 432 105.484 98,104
7 Komuna e Likovës Likova 270 27.058 22,308
19 Komuna e Rankocit Rankoci 240 4.144 3,465
18 Komuna e Nagoriçit të Vjetër Nagoriçi i Vjetër 515 4.840 3,501
Rajoni i Pellagonisë 4,719 238,136 210,431
71 Komuna e Manastirit Manastiri 790 105,644 85,164
70 Komuna e Murgashovës Murgashova 480 9.497 7,260
51 Komuna e Dollnenit Dollneni 418 13.568 13,126
72 Komuna e Krivogashtanit Krivogashtani 88 6.150 5,167
52 Komuna e Krushevës Krusheva 190 9.684 8,385
73 Komuna e Mogillës Mogilla 255 6.710 5,283
74 Komuna e Novacës Novaca 755 3.549 2,648
50 Komuna e Përlepit Përlepi 1.198 76.768 69,025
69 Komuna e Resnjës Resnja 549 16.825 14,373
Rajoni i Pollogut 2,479 304,125 251,552
59 Bogovinje (Боговиње) Bogovinje (Боговиње) 141 28.997 22,906
12 Brvenica (Брвеница) Brvenica (Брвеница) 164 15.855 13,645
60 Gostivar (Гостивар) Gostivar (Гостивар) 375 81.042 59,770
9 Jegunovce (Јегуновце) Jegunovce (Јегуновце) 174 10.790 8,895
61 Mavrovo and Rostuša (Маврово и Ростуша) Rostuša (Ростуша) 856 8.618 5,042
10 Tearce (Теарце) Tearce (Теарце) 137 22.454 17,694
11 Tetovo (Тетово) Tetovo (Тетово) 262 86.580 84,770
58 Vrapčište (Врапчиште) Vrapčište (Врапчиште) 157 25.399 19,842
2 Želino (Желино) Želino (Желино) 201 24.390 18,988
Rajoni i Shkupit 1,818 578,144 607,007
1.3 Aerodrom (Аеродром)
Aerodrom (Аеродром) 20 72.009 77,735
75 Aračinovo (Арачиново) Aračinovo (Арачиново) 38 11.597 12,676
1.6 Butel (Бутел)
Butel (Бутел) 61 36.154 37,968
1.4 Čair (Чаир)
Čair (Чаир) 53 64.773 62,586
1.1 Centar (Центар)
Centar (Центар) 9 45.412 43,893
8 Čučer-Sandevo (Чучер Сандево) Čučer-Sandevo (Чучер Сандево) 215 8.493 9,200
1.2 Gazi Baba (Гази Баба)
Gazi Baba (Гази Баба) 92 72.617 69,626
1.9 Gjorče Petrov (Ѓорче Петров)
Gjorče Petrov (Ѓорче Петров) 63 41.634 44,844
6 Ilinden (Илинден) Ilinden (Илинден) 97 15.894 17,435
1.8 Karpoš (Карпош)
Karpoš (Карпош) 21 59.666 63,760
1.5 Kisela Voda (Кисела Вода)
Kisela Voda (Кисела Вода) 43 57.236 61,695
16 Petrovec (Петровец) Petrovec (Петровец) 222 8.255 9,150
1.10 Saraj (Сарај)
Saraj (Сарај) 230 35.408 38,399
3 Sopište (Сопиште) Sopište (Сопиште) 223 5.656 6,713
4 Studeničani (Студеничани) Studeničani (Студеничани) 276 17.246 21,970
1.7 Šuto Orizari (Шуто Оризари)
Šuto Orizari (Шуто Оризари) 6 17,357 25,726
5 Zelenikovo (Зелениково) Zelenikovo (Зелениково) 177 4.077 3,361
Rajoni Juglindor 2,741 171,416 148,387
46 Bogdanci (Богданци) Bogdanci (Богданци) 114 8.707 7,339
41 Bosilovo (Босилово) Bosilovo (Босилово) 143 14.260 11,508
47 Gevgelija (Гевгелија) Gevgelija (Гевгелија) 484 22.988 21,582
45 Dojran (Дојран) Star Dojran (Стар Дојран) 129 3.426 3,084
36 Konče (Конче) Konče (Конче) 233 3.536 2,725
42 Novo Selo (Ново Село) Novo Selo (Ново Село) 257 11.567 6,972
37 Radoviš (Радовиш) Radoviš (Радовиш) 502 28.244 24,122
43 Strumica (Струмица) Strumica (Струмица) 311 54.676 49,995
44 Valandovo (Валандово) Valandovo (Валандово) 331 11.890 10,508
40 Vasilevo (Василево) Vasilevo (Василево) 231 12.122 10,552
Rajoni Jugperëndimor 3,280 221,546 177,398
63 Centar Župa (Центар Жупа) Centar Župa (Центар Жупа) 107 6.519 3,720
62 Debar (Дебар)
Debar (Дебар) 85 19.542 15,412
67 Debarca (Дебарца) Belčišta (Белчишта) 423 5.507 3,719
55 Kičevo (Кичево) Kičevo (Кичево) 838 56.734 39,669
13 Makedonski Brod (Македонски Брод) Makedonski Brod (Македонски Брод) 875 7.141 5,889
68 Ohrid (Охрид) Ohrid (Охрид) 392 55.749 51,428
53 Plasnica (Пласница) Plasnica (Пласница) 54 4.545 4,222
65 Struga (Струга) Struga (Струга) 469 63.376 50,980
66 Vevčani (Вевчани) Vevčani (Вевчани) 35 2.433 2,359
Rajoni i Vardarit 3,995 154,535 138,722
14 Čaška (Чашка) Čaška (Чашка) 727 7.673 7,942
48 Demir Kapija (Демир Капија) Demir Kapija (Демир Капија) 312 4.545 3,777
33 Gradsko (Градско) Gradsko (Градско) 291 3.760 3,233
49 Kavadarci (Кавадарци) Kavadarci (Кавадарци) 998 38.741 35,733
35 Negotino (Неготино) Negotino (Неготино) 414 19.212 18,194
34 Rosoman (Росоман) Rosoman (Росоман) 133 4.141 3,796
22 Sveti Nikole (Свети Николе) Sveti Nikole (Свети Николе) 483 18.497 15,320
32 Lozovo (Лозово) Lozovo (Лозово) 166 2.858 2,264
15 Veles (Велес) Veles (Велес) 518 55.108 48,463
Subtotal 24.856
Total
25.713 2.022.547 1.836.713

Në mars të vitit 2013, komunat e mëposhtme i janë bashkuar Komunës së Kërçovës:

No Stema Komuna HASC ISO 3166-2:MK Selia Sipërfaqe
(км2)
Banorë
(2002)
Rajoni Gjuhët zyrtare
54 Komuna e Vraneshticës MK.VC MK-15 Vraneshtica 109 1.322 Jugperëndimor Maqedonisht

Turqisht
64 Komuna e Drugovës MK.DR MK-28 Drugova 383 3.249 Jugperëndimor Maqedonisht
57 Komuna e Zajazit MK.ZA MK-31 Zajazi 161 11.605 Jugperëndimor Maqedonisht

Shqip
56 Komuna e Osllomejit MK.OS MK-57 Osllomeji 137 10.420 Jugperëndimor Maqedonisht

Shqip

Rajonet statistikore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]