Ndihmë:Llogaria e përdoruesit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shkurtimi: WP:BEK
Ndihmë > Llogaria e përdoruesit

 Vështrim i përgjithshëm

  • Ndihmë:Krijimi i llogarisë së përdoruesit – krijimi i një llogarie të veçantë përdoruesi nuk është i detyrueshëm, por në qoftë se jeni të regjitruar ofrohen më tepër përparësi. Pastaj edhe në qoftë se jeni të regjstuar dhe dëshironi të mos e përdorni më llogarinë tuaj jeni të lirë të veproni si të dëshironi.
  • Ndihmë:Single-User-Login – që prej vitit 2008 është mundësuar njehsim i përgjithshëm i llogarisë për të gjitha faqet Wikimedia-Wiki. Kjo do të thotë se ju mund të përdorni të njëjtën llogari për të gjitha këto projekte.

 Përparësitë

  • Ndihmë:Prefiksi i hapësirës së përdoruesit – çdo përdorues i regjistruar, në momentin e kyçjes përfiton Faqen e përdoruesit dhe mundësinë për të krijuar nënfaqe sa të dëshirojë në të cilat ai mund të shkruajë mbi veprimtarinë dhe kontributet e tij apo të zhvillojë artikuj sipas dëshirës.
  • Ndihmë:Parapëlqimet – ndryshim i konfigurimit pesonal të llogarisë, për shëmbull Mjetet, fjalëkalimi, adresa E-Mail, ndërfaqja grafike etj..
  • Ndihmë:Lista mbikqyrëse – Pasqyrë e ndryshimeve të faqeve të zgjdhura nën mbikyqrje.
  • Ndihmë:E-Mail – funksion i brendshëm me anë të së cilit mund t'iu dërgoni mesazhe me e-mail përdoruesëve. Ky funksion është i kufizuar në qoftë se përdoruesi nuk ka vendosur adresë e-Maili.

 Të tjera