Ndikimi i gjuhës shqipe në turqishten e folur në Maqedoni dhe në Kosovë : rrafshi fonologjik

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Ndikimi i gjuhës shqipe në turqishten e folur në Maqedoni dhe në Kosovë : rrafshi fonologjik. Libër me autor Sami Ibrahimi dhe Husamedin Abazi (k/red.). Botuar në Shkup; Prishtinë; Tiranë nga "Logos-A" në vitin 2005. Faqe 162. ISBN 9989-58-030-8