Jump to content

Nexhat Ibrahimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Nexhat Ibrahimi

Nexhat Ibrahimi u lind më 10 qershor 1959 në fshatin ZgatarOpojës, rrethi i Prizrenit, është veprimtar shqiptar.

Biografia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Nexhat Ibrahimi u rrit në një familje autoritative hoxhallarësh me ndjenja fetare dhe atdhetare. Shkollën fillore e kreu në Opojë e Prizren, kurse Medresenë e Mesme “Alauddin” në Prishtinë gjatë viteve 1974-1979. Gjatë viteve 1980-1984 i kreu studimet në Fakultetin e Shkencave Islame në Sarajevë.

Krahas mësimeve angazhohej edhe me aktivitete politike ilegale, kështu që më 03. 12. 1981 u burgos në Sarajevë, por Shërbimi Sekret Jugosllav nuk arriti të tubojë prova të duhura, kështu që pas 60 e disa ditëve në Burgun Qendror të Sarajevës u lirua nga dënimi i mëtutjeshëm. Akuzohej për pesë vepra klero-nacionaliste e irredentiste. Si pasojë e burgosjes ishte çregjistrimi nga Fakulteti i Orientalistikës në Prishtinë, ku ishte regjistruar me korrespondencë. Edhe disa herë të tjera është marrë në biseda informative nga Sigurimi shtetëror jugosllav, sikur më 1983 me rastin e arrestimit të grupit të Alija Izetbegoviqit në Sarajevë, pastaj disa herë gjatë viteve 1987-2002 etj.

Pas përfundimit të shërbimit ushtarak të Kroaci, në vitin 1987 u punësua si sekretar në Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren. Më vonë u delegua në Kuvendin e Bashkësisë Islame të Kosovës, u zgjodh anëtar i Rijasetit të Bashkësisë Islame të Jugosllavisë në Sarajevë dhe u zgjodh për kryetar të Kryesisë së Shoqatës së Ulemave të Kosovës në Prishtinë. Gjer sa ishte në këto funksione edhe u arrestua më 14. 12. 1992 nga Sigurimi Shtetëror Jugosllav, ku u dënua nga Gjykata e Qarkut në Prizren me tetë vjet burg. Këtë dënim Gjykata Supreme në Beograd ia zbriti në shtatë vjet. Dënimin e vuajti në burgun e Prizrenit, të Dubravës së Istogut dhe atë të Zajeçarit në Serbi. Nexhat Ibrahimi pas vuajtjes së dënimit më 15. 12. 1999 u kthye në gjirin familjar. Ai vazhdoi të punojë si sekretar në Bashkësinë Islame të Prizrenit për 10 vite tjera, derisa më 1 shtator 2009, kaloi si profesor i lëndës së Akaidit në Medresenë e Mesme Alauddin në Prizren.

Nexhat Ibrahimi jeton në Prizren. Është i martuar dhe baba i tre fëmijëve.

Veprimtaria botuese[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Nexhat Ibrahimi merret edhe me shkrime dhe përkthime. Ka përkthyer mbi 80 vepra islame të zhanreve të ndryshme dhe ka shkruar mbi 40 vepra autoriale islame, ka shkruar dhe përkthyer disa qindra artikuj në dhjetëra gazeta e revista në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Mal të Zi, Bosnje, ka marrë pjesë në disa simpoziume e tribuna shkencore, ka shkruar disa dhjetëra recensione kritike.

Bibliografia e veprave autoriale dhe të përkthimeve të Nexhat Ibrahimi

Bibliografia e veprave autoriale dhe të përkthimeve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

të Nexhat Ibrahimit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Veprat autoriale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

A. Të botuara:

1990:

1.        N. Ibrahimi, Shkolla juridike hanefite, Prizren, 1410 / 1990, fq. 78. (separat)

2.        N. Ibrahimi, Suzi Prizrenasi – dijetar e bamirës i shek. XV-XVI, Prizren, 1410/1990,

       fq. 36. (separat)

3.        N. Ibrahimi, Muslimanët në Ballkan në periodën paraosmane, Prizren, 1410/1990,

       fq. 34. (separat)

1992:

4.        N. Ibrahimi, Aspekte islame, Prizren, 1413/1992, fq. 108.

5.        N. Ibrahimi, Tre hadithe me përkthim e komentim, Prizren, 1413/ 1992, fq. 40.

1997:

6.        N. Ibrahimi, Kontaktet e para të Islamit me popujt ballkanikë në periudhën

      paraosmane, Shkup, 1997, fq. 102. Libri i njëjtë me titull tjetër: N. Ibrahimi, Islami në Ballkan para shekullit XV, botimi II, Prizren, 1421/2000, fq. 102.

1998:

7.        N. Ibrahimi, Shkolla juridike hanefite dhe karakteristikat themelore të doktrinës së

       saj, Shkup, 1998, fq. 162.; Bot. II, Prizren, 1421/2000.

8.        N. Ibrahimi, Islami në trojet iliro-shqiptare gjatë shekujve, Shkup, 1998, fq. 300;

       botimi II, Shkup, 1999, fq. 300; bot. III, Prishtinë, 2000, fq. 300.

2000:

9.        N. Ibrahimi, Paragjykimet ndaj Islamit gjatë shekujve, Prizren, 1421/2000, fq. 18.

10.      N. Ibrahimi, Imam Ebu Jusufi dhe Imam Muhammedi, Prizren, 1421/ 2000, fq. 62.

2003:

11.      N. Ibrahimi, Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në Ballkanin mesjetar   

       (sh. IX-XIV), Shkup, 2003/1424, 145 faqe.

2004:

12.      N. Ibrahimi, Dimensione kur’anore, Shkup, 2004, fq. 78.

13.      N. Ibrahimi, Islami dhe kriza e identitetit, Shkup, 2004, fq. 178.

14.      N. Ibrahimi, Aspekte të marrëdhënieve islamo-kristiane në Mesjetë, Prishtinë, fq. 67.

2005:

15.      N. Ibrahimi, Kronologji e historisë islame dhe e popujve muslimanë në botë,

       Prishtinë, 2005, faqe 156.

16.      N. Ibrahimi, Imami dhe xhemati, Shkup, 2005, 44 faqe.

17.      N. Ibrahimi, Bazat e etikës islame, Shkup, 2005, 240 faqe.

2006:

18.      N. Ibrahimi, Islami si provokim global, Shkup, 2006, 370 faqe.

2007:

19.      N. Ibrahimi, Imam Ebu Hanifeh dhe Imam El-Maturidiu perla të akaidit islam,

       Prishtinë, 2007, fq. 47.

20.      N. Ibrahimi, Suksesi i garantuar – Edukimi i drejtë, Prishtinë, 2007, fq. 72.

21.      N. Ibrahimi, Zhvillimi i sekteve në historinë e mendimit islam, Tetovë, 2007, fq.

       240

2008:

22.      N. Ibrahimi, Aspekti islam dhe kombëtar i Lidhjes së Prizrenit më 1878, fq. 80.

23.      N. Ibrahimi, Islami ka vend edhe për të tjerët, Logos-A, Shkup, 2008, fq. 80.

24.      N. Ibrahimi, Muslimanët në kërkim të Islamit, I-II, Shkup, 2007, 500 faqe.

25.      N. Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., fq. 160.

26.      N. Ibrahimi, Leksikoni islam, fq. 134.

27.      N. Ibrahimi, Parimet e Islamit (tre hadithe), fq. 120 (libër xhepi)

2009:

28.      N. Ibrahimi (autor, përkthyes dhe redaktor), Hutbe ramazani, Prishtinë, Zëri Ynë,

          fq. 184.

29.      N. Ibrahimi, Vepra, 1-10, Shkup, 2009, fq. 4600.

30.      N. Ibrahimi, Hyrje në shkencën e kelamit, libri 3 nga kompleti.

31.      N. Ibrahimi, Katër klasikët muslimanë (Ebu Hanife, Nesefij, Maturidij, Esh’arij),

       libri 4,

32.      N. Ibrahimi, Dromca nga filozofia islame, libri 5, nga kompleti.

2010:

33.      N. Ibrahimi, Premisat për dialog ndërmjet Oksidentit dhe Orientit, Prishtinë,

       2010, fq. 80.

2011:

34.      N. Ibrahimi, Islami në trojet iliro-shqiptare gjatë shekujve, botim i pestë i

       ndryshuar, i zgjeruar, Zëri Ynë, Prishtinë, 2011, fq. 348.

35.      N. Ibrahimi, Kujtime, Logos-A, Shkup, 2011, fq. 288.

36.      N. Ibrahimi, Drita islame në ishullin shqiptar, Logos-A, Shkup, 2011, fq. 186.

2012:

37.      N. Ibrahimi, Islami vlerë universale, Logos-A, Shkup, 2002, fq. .

38.      N. Ibrahimi, Bazat e besimit islam, Logos-A, Shkup, 2012, fq. .

39.      N. Ibrahimi, Leksikoni islam, botim i tretë i zgjeruar, Logos-A, Shkup, 2012, fq. 385.

2014:

40.      N. Ibrahimi, Islami në perceptimin dhe praktikën tonë, Logos-A, Shkup, 2014, fq. 520.

2015:

41.      N. Ibrahimi, Rilindja islame, Logos-A, Shkup, 2015, fq. 160.

42.      N. Ibrahimi, Katër urtarë muslimanë (Ibn Sinai, Gazaliu, Ibn Rushdi, Rrumiu), Logos-A, Shkup, 2015, fq. 160.

2016:

43.      N. Ibrahimi, Disa nocione themelore akaidore, Logos-A, Shkup, 2016, fq. 98, libër xhepi.

44.      N. Ibrahimi, Fjalë pas fjale për Islamin dhe muslimanët, Logos-A, Shkup, 2016, 550 faqe.

2017:

45.     N. Ibrahimi, Hyrje në bazat e besimit islam, Logos-A, Shkup, 2017, fq. 326.

46.      N. Ibrahimi, Akaidi i Ebu Hanifes, Fleta, Prizren, 2017, fq. 208.

47.      N. Ibrahimi, Fjalor Enciklopedik Islam, Logos-A, Shkup, 2017, fq. 1064.

2018:

48.     N. Ibrahimi, Islami është paqe, Logos-A, Shkup, 2018, fq. 80.

49.     N. Ibrahimi, Hap pas hapi për Islamin dhe muslimanët, Logos-A, Shkup, 2018, fq. 340.

2019:

50.     N. Ibrahimi, Leximi te muslimanët, virtyt apo bezdi, Unioni Studentor Shqiptar, Shkup, 2019, fq. 8 faqe.

51.      N. Ibrahimi, Islami në trojet ilirike para osmanlinjve, Fleta, 2019, fq. .

52.      N. Ibrahimi, Ilmihali për fillestarë, Logos-A, Shkup, 2018, fq. 120, e ilustruar.

53.     N. Ibrahimi, Islami, Një histori e shkurtër për fillestarë, Logos-A, Shkup, 2019, fq. 64, e ilustruar.

2020:

54.     N. Ibrahimi, Kontributi i osmanlinjve në Ballkan, Logos-A, Shkup, 2020, fq. 164.

55.      N. Ibrahimi, Akaidi i Imam Maturidiut, Logos-A, Shkup, 2020, fq. 244.

56.     N. Ibrahimi, Sfidat muslimane në fillim të shekullit XXI, ALSAR, Tiranë, 2020, fq. 234.

2021:

57.     N. Ibrahimi, Alkimia e shpirtit në epokën e tejmodernizmit, ALSAR, Tiranë, 2021, 384 faqe.

2023:


                                                                                             

Vepra autoriale:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

B) Të pabotuara:

58.       N. Ibrahimi, Islami në kohë (Ese aktuale për lexuesin tonë).

59.     N. Ibrahimi, Njohja e njëri-tjetrit, sfidë ... mbi 300 faqe.

60.     N. Ibrahimi, Qytetet spanjolle me trashëgimi muslimane, deri 200 faqe.

61.     N. Ibrahimi, Enciklopedi Islame, I-XV vëllime në përgatitje, mbi 10.000 faqe A 4.

62.     N. Ibrahimi, Sari Salltëku ndërmjet mitit dhe historisë ndër shqiptarët (shqip-turqisht), Turqi.

Veprat e përkthyera:

           A) Të botuara:

1983:

1.        Ebu Hanife, Kitab‘ul-vasijjeh, Prishtinë, 1983, metni, (Edukata islame).

1984:

2.        Ebu Hanife, Fikh‘ul-ekber, Prishtinë, 1984, metni (Edukata islame).

1985:

3.        Imam El-Maturidiu, Traktati mbi besimin islam, (me koment), Prishtinë, 1985-       1986, Edukata islame).

1986:

4.        Imam El-Gazaliu, Balsami i lumturisë, (-), (-), (Përgatit) fq. 50. (i botuar në disa revista).

1987:

5.        M. Mahmud, Prej dyshimit deri në besim, Prishtinë, 1987, fq. 114; Disa botime.

1988:

6.        Muhammed A. Draz, Agjërimi i ramazanit, Prishtinë, 1988, fq. 62: Disa botime.

1989:

7.        El-Mewdudi, Muhammedi a.s dhe Kur’ani i shenjtë, Prizren, 1409/1989, fq. 120.

8.        Imam En-Nesefiu, Akaidi i Nesefiut (me koment), Prishtinë, 1989, (Edukata       Islame).

1990:                       

9.        Et-Temimi, Parimet e besimit islam, (bashkëpërkthyes), Prizren, 1410/ 1990, fq. 24.

10.     M. Mahmud, Dialogu me mikun ateist, Prishtinë, 1990, fq. 164. Disa botime.

11.     M. Ikball, Poezi të zgjedhura, bashkëpërkthyes,  Prizren, 1410/1990, fq. 36.

12.     Vexhi Demiraj, Filozofët muslimanë, Prizren, 1410/1990, fq. fq. 64.

13.     En-Neveviu, Dyzet hadithe, Prizren,1410/1990, fq. 102. Disa botime.

14.     Husein Gjozo, Mbi varrin e Muhammedit a. s., Prizren, 1419/1990, fq. 22.

15.     Haki Sharofi, Edukata fetare e morale, (Përgatiti), I, Prizren, 1410/1990, fq. 23. Disa botime.

16.     Alija Izetbegoviq, Islami sot dhe nesër – Deklarata islame, Prizren, 1411/1990, fq. 77; disa botime.

17.     Alija Izetbegoviq, Kundërthëniet e Marksit dhe dështimet e marksizmit, Prizren,1410/1990, fq. 8.

1991:

18.     Imam El-Gazaliu, Rruga deri në shpëtim (përkthim dhe komentim i veprës Minhaxh’ul-arifin), Prizren, 1411/1991, fq. 62.

19.     Jusuf Ramiq, Hutbe të zgjedhura të Muhammedit a.s., bashkëpërkthyes, Prizren,

       1411/1991, fq. 126. Disa botime.

20.     Hasan Kaleshi, Kontributi i shqiptarëve në dituritë islame, Prizren, 1411/1991, fq. 120.

21.     Rozhe Garodi, Islami dhe kultura, Sarajevë, 1411/1991, fq. 166.

22.     Imam En-Nesefiu, Akaidi i Nesefiut, (me koment), Prishtinë, 1989, (Edukata

      islame).

23.     Imam El-Gazaliu, Ballsami i lumturisë, (-), (-),  fq. 50. (I botuar në disa revista).

1992:

24.     F. Sheta, Martesa islame, bashkëpërkthyes, Prizren, 1992, fq. 22.

25.     En-Neveviu, Dyzet hadithe dhe shtojca e Ibni Rexhebit, Shkup, 1413/1992, fq. 126.

26.     M. Abdulvehhab, Tre themelet dhe argumentet e tyre, Shkup, 1992, fq. 36.

27.     Jasini në transkriptim e përkthim shqip, Prizren, 1413/1992, fq. 64.

28.     Ulfe Azizussamed, Islami dhe Krishterizmi, Prizren, 1412/1992, fq. 78. Botimi i

Tetovës në vitin 1997.            

29.     Imam Homeini, Mesazhi drejtuar M. Gorbaçovit, (shq.-an.), Prizren, 1992, fq. 24.

1993:

54.    Alija Izetbegoviq, Deklarata islame, Shkup, 1413/1993, fq. 70. Disa botime.

1995:

55.       El-Mewdudi, Sistemi i jetës në islam, Prizren, 1415/1995, fq. 68.

1996:

56.       En-Neveviu, Rijad‘us-salihin, bashkëpërkthyes, Shkup, 1996, fq. 645.

57.       Grup autorësh, Jeta familjare islame, Prizren, 1416/1996, fq. 96.

58.       K. Silajxhiq, Texhvidi (bashkëpërkthyes), Prizren, 1416/1996, fq. 48.

59.       En-Neveviu, Rijad‘us-salihin, bashkëpërkthyes, Shkup, 1996, fq. 645. Disa

           botime.

1997:

60.       M. Mahmud, Allahu xh. sh., Tetovë,1997, fq. 82. Bot. II, Prizren, 1421/2000, fq. 82.

61.            Muhammed El-Behij, Imani – besimi në Allahun xh. sh., Shkup, 1418/1997, fq. 116. Botimi II, Prizren, 2000/1421. fq. 116.

62.            Mehmed Hanxhiq, Hyrje në shkencën e tefsirit, Shkup, 1997, fq, 70.

63.            Mehmed Hanxhiq, Hyrje në shkencën e hadithit, Shkup, 1997, fq. 66.

64.            Henry Corbin, Historia e filozofisë islame, I –II, Shkup, 1997, fq. 446.

1998:

65.            Ali Bulaç, Islami dhe demokracia, teokracia e totalitarizmi, Shkup, 1419/1998, fq. 220.

2000:

66.            Si ta njohim artin islam, Prishtinë, 2000, fq. 64.

67.            Gjuro Shushnjiq, Fuqia dhe pafuqia e shkencës në kritikën e religjionit, Prizren,

2000, fq. 46.

68.            Muslimani i vogël, I, Prizren, 2000, fq. 50. (për fëmijë)

69.            Muslimani i vogël,  II, Prizren, 2000, fq. 50. (për fëmijë)

70.            Muslimani i vogël, III, Prizren, 2000, fq. 50. (për fëmijë)

71.            Muslimani i vogël, IV, Prizren, 2000, fq. 62. (për fëmijë)

2001:

72.            Ibn Hazmi, Shërimi i shpirtrave, Prizren, 2001/1421, fq. 93.

73.            Muharrem Omerdiq, Përçarja dhe pasojat e saj, Prizren, 2001/1421, fq. 43.

74.            Hasan Kaleshi, Sofi Sinan-pasha dhe xhamia e tij, Prizren, 1422/ 2001, fq. 34.

75.            Mevludi në gjuhën shqipe, (Përgatiti, shkroi dhe përktheu N. Ibrahimi), Prizren, 2001/1422, fq. 150.

76.            Andrew Rippin, Historiku i tefsirit të Kur’anit, Prizren, 2001, fq. 38.

77.            Hutbeja lamtumirëse e Muhammedit a. s., Prizren, 2001, fq. 20.    

2002:

78.            Muhammed Asad, Islami në udhëkryq, Prizren, 2002/1423, fq. 117.

79.            E vërteta rreth vehabizmit dhe vehabistëve, Tetovë, 2002/1423,

fq. 76. Bot. II, Prizren, 2002/1423, fq.75.

80.            Ahmed Fuad El-Ehwani, Filozofia islame, Prizren, 2002, fq. 156.

2003:

81.            En-Nesefij, Besimi islam sipas Imam En-Nesefiut, (Parathënie, përkthim dhe koment) Prizren, 2003, fq. 88.

82.            Muhammed Asad, Rruga për në Mekë, Shkup, 2003, fq. 503.

83.            Imam Maturidiu, Jeta, vepra dhe mësimi, (Përkthim, parathënie dhe koment), Prishtinë, 2003, fq. 96.

84.            N. Smailagiq, Halifët besimdrejtë, Prizren, 2003, fq. 40.

85.            M. S. Kayani & H. Murad, Djaloshi guximtar - Aliu r. a., Prizren, 2003, fq. 28.

86.            Haki Sharofi, Edukata fetare dhe morale, ribotim, I-II, Shkup, 2003, fq.

2004:

87.            Ser Thomas W. Arnold, Historia e përhapjes së islamit, Prishtinë, 2004, fq. 501.      

2005:

88.            Imam Ebu Hanife, Fikh’ul-ekber – parathënia, përkthimi dhe komentimi N. Ibrahimi, Prizren, 2005, fq. 120.

2006:

89.            Ibn Tejmijje, Kitab‘ut-tewhid (Monoteizmi islam), Prishtine, 2006, fq. fq. 80.

90.            Mid’hat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Shkup, 2006, fq. 350.

91.            Muhammed Ikball, Ripërtëritja e mendimit fetar në islam, Shkup, 2006, fq. 240.

2007:

92.            Seid Ramadan, E drejta islame – Burimi, zhvillimi dhe sfera e ndikimit, bashkëpërkthyes, Logos-A, Shkup, 2003, fq. 220.

2009:

93.            Imam Vehbi Ismaili, Vepra, 1-8, Parathënie dhe përgatiti N. Ibrahimi, Shkup,

2009, fq. 5000.

94.            Ebu’l-Hasan El-Esh`arij, Traktati mbi arsyeshmërinë e ilm’ul-kelamit (Risaletun

            fi istihsani’l-hawdi fi ilm’il-kelami), e botuar në kuadër të kompletit: Nexhat

           Ibrahimi, Vepra, 1-10, Shkup, 2009, fq.  - .

95.            Sejjid Hussein Nasr, Islami dhe të studiuarit e natyrës (e publikuar ne disa web

faqe).

2011:

96.            Muhammed Asad, Parimet e shtetit dhe të qeverisjes në Islam, bashkëpërkthim,

Zëri Ynë, Prishtinë, 2011, fq. 140.

97.            Sami Xheko, Udhëzime praktike akaidore dhe fikhore (hanefij-maturidij),

Shoqata Ilmije e RM, Shkup, 2011, fq. 268.

98.            Enes Kariq – Nusret Çançar, Fundamentalizmi islam - ç’është ky?, Logos-A,

Shkup, 2011, fq. 295.

2012:

99.            Mauricie Bucaille, Bibla, Kur’ani dhe shkenca, version i zgjeruar, Logos-A,

Shkup, 2012, fq. 458.

2013:

100.         Jusuf El-Karadavi, E drejta islame - Aktualiteti gjithëkohor dhe gjithëhapësinor,

Logos-A, Shkup, 2013, fq. 272.

101.         Al-lameh Shibli Nu’mani, Imam Ebu Hanife - Jeta dhe vepra, Logos-A, Shkup,

2013, fq. 304.

102.         Davor Marko, Vallë ka në Perëndim një Zot tjetër, Logos-A, Shkup, 2013, fq. 128.

103.         Ferid Muhiq, Identiteti islam i Evropës, Logos-A, Shkup, 2013, fq. 350.

104.         Alija Izetbegoviq, Robër nuk do te bëhemi, Logos-A, Shkup, 2013, fq. 250.

105.         Alija Izetbegoviqi, Vepra, 1-5, (parathënie, përkthyes, redaktor Nexhat Ibrahimi),

Shkup, 2013.

2014:

106.         Kutb Mustafa Sano, Parimet e bashkëpunimit ndërmjet medhhebeve islame, Logos-A, Shkup, 2014, fq. 86.  

107.         Enes Kariq, Feja në shekullin XXI, Instituti për Shkencat Humane, Prishtine, 2014, fq. 224.

2015:

108.         Mustafa Ceriq, Rrënjët e teologjisë sintetike në Islam (Imam Maturidiu), Logos-A, Shkup, 2015, fq. 304

109.         Fikret Karçiq, Studime për të drejtën e sheriatit dhe institucionet, Logos-A, Shkup, 2016, fq. 544.

110.         Vehbi Gavoçi, Nyja e besimit (Pasthënia e përkthyer dhe komenti në poshtëshënime Nexhat Ibrahimi), fq. 192.

2016:

111.         Abdurrahman ibn Jusuf, Provat kyçe të fikhut hanefi, Logos-a, Shkup, 2016, fq. 260.

2017:         

112.         Bajro Perva, Zulija – poemë mbi podrinjanen, Logos-A, Shkup, 2017, fq. 42.

113.         Ibn Rushd, Fjala vendimtare rreth fesë dhe filozofisë, përkthim - komentim,

           Logos-A, Shkup, 2017, fq. 118.

2018:

114.         Enes Kariq, Muslimanët, kristianët dhe hebrenjtë sot, Fleta, Prizren, 2018, fq. 80.

2021:

115.         Adnan Silajdzic, Studime për Sunetin dhe Hadithin, Logos-A, Shkup, 2021, fq. 182.

2023:   Ibn Hazm, Shërimi i shpirtrave dhe përsosja e moralit, Logos-A, Shkup, 2023.

2024:

Vepra të përkthyera apo në përkthim:

           B) Të pabotuara:

116.         Jusuf Ramiq, Poetët e Pejgamberit Muhamed a.s. - Hasan ibn Thabiti dhe Ka’b ibn Zuhejri, Logos-A, Shkup.

117.         Enes Karic, Si të lexohet Kur’ani, 2, Logos-A, Shkup.

118.         Arkitektët e mendimit islam (Alexander Wain & Mohammad Hashim Kamali, editorë)

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]