Oksiacidet

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
  1. Acide inorganike që përmbajnë në molekulë oksigjen, krahas hidrogjenit dhe jometalit. Më të zakonshëm janë: acidi sulfurik, acidi nitrik, acidi fosforik.

2.Oksiacide organike janë “Acidet të cilat përveç grupit karboksilik përmbajnë edhe grup hidroksilik “.

Osiacidet organike më të njohura janë: