Për gruan

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Për gruan libër me autor Enver Hoxha (Përmbledhje veprash) 1942-1984. Përgatitur për botim nga Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimit të Grave të Shqipërisë. Miratuar nga Instituti i studimeve Marksiste - Leniniste pranë K Q të PPSh. Shtëpia Botuese " 8 nëntori " Tiranë, 1986.

Përmbajtja:

Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha. Periudha nga 04.12.1942 deri 13.10.1955

Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha. Periudha nga 25.05.1956 deri 17.12.1964

Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha. Periudha nga 14.03.1966 deri 26.07.1967

Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha. Periudha nga 02.09.1967 deri 04.02.1969

Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha. Periudha nga 28.05.1969 deri 06.04.1971

Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha. Periudha nga 01.11.1971 deri 21.01.1983

Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shoku t Enver Hoxha. Periudha nga 09.05.1983 deri 29.11.1984