Jump to content

Pendimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Pendimi i Orestit (1862), nga William-Adolphe Bouguereau.

Pendimi është një emocion shqetësues i përjetuar nga një individ i cili pendohet për veprimet që ka bërë në të kaluarën që i konsideron të turpshme, lënduese ose të gabuara. Pendimi është i lidhur ngushtë me ndjenjën e fajit dhe pakënaqësinë e vetëdrejtuar. Kur një person pendohet për një veprim të mëparshëm ose për mosveprim, kjo mund të jetë për shkak të pendimit ose si përgjigje ndaj pasojave të tjera të ndryshme, duke përfshirë dënimin për veprimin ose mosveprimin. Njerëzit mund të shprehin keqardhje përmes kërkimit të faljes, përpjekjes për të riparuar dëmin që kanë shkaktuar ose dënimeve të vetëvendosura.

Në një kontekst ligjor, pendimi i perceptuar i një shkelësi vlerësohet nga sistemet e drejtësisë perëndimore gjatë gjykimeve, dënimeve, seancave dëgjimore të lirimit me kusht dhe në drejtësinë restauruese. Megjithatë, ka probleme epistemologjike me vlerësimin e nivelit të pendimit të një shkelësi.

Një person që është i paaftë të ndjejë pendim shpesh diagnostikohet me çrregullim të personalitetit antisocial, siç karakterizohet në DSM IV-TR. Në përgjithësi, një person duhet të mos jetë në gjendje të ndjejë frikë, si dhe pendim, në mënyrë që të zhvillojë tipare psikopatike. Profesionet juridike dhe të biznesit si sigurimet kanë bërë kërkime mbi shprehjen e pendimit nëpërmjet kërkimit të faljes, kryesisht për shkak të proceseve të mundshme gjyqësore dhe implikimeve financiare.