Jump to content

Perseritja

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Përsëritja është rimarrja, togfjalësha e fjalive te njëjta, qe shërben për te forcuar shprehjen artistike, për te theksuar, për te vene ne pah, ose për te përcjelle veçantinë e një gjendjeje emocionale a psikologjike.

Përsëritja i jep edhe prozës ritëm, kur shërben për ta organizuar tekstin.

Kur Migjeni thotë : "Qeshu, Rini ! Qeshu ! Bota asht e jote" te poezia "Kanga e rinise", ai përdor përsëritjen me fjalën "qeshu".