Petraq Sotiri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Petraq Sotiri i lindur më 23 qershor 1936 është Profesor i Shkencave Bujqësore i specializuar në drejtimin e Vreshtarisë dhe Pemtarisë. Është autor i shumë botimeve shkencore, udhëheqës temash si dhe realizues i disa përmirësimeve gjenetike në krijimin e kultivarëve të qëndrueshëm ndaj klimës, kualitetit të lartë të shijes së verës dhe rendimentit të prodhimit në varietetet tradicionale të vreshtarisë shqiptare të vlerësuara me çmime ndërkombtare.

Simbolika antike të traditës së Vertarisë

Vepra shkencore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • 1. – korrik 1958 - Mbi biologjinë e disa varieteteve të rrushit të vendit tonë dhe të huaj;Studimi Ampelografik i tyre ;
 • 2. - 1960-1980 - Krijimi i kultivareve të rinj të rrushit nëpërmjet hibridizimit seksual intraspecifike tek hardhia, ;
 • 3. - 1958-1988 - Studime mbi “Ngarkesat optimale tek hardhia dhe agroteknika

varietore” ;

 • 4. - 1965-1990 - Studime mbi ndikimin e lartesise së kultivimit në disa forma krasitje tek hardhia. ;
 • 5. - 1959-1990 - Studime mënyrat e krasitjes së varieteteve të rrushit të kultivuara në vendin tonë dhe influenca e tyre në cilësinë e verërave ;
 • 6. - 1960-1986 - Studime mbi aspekte të teknologjisë s kultivimit në kuadrin e

mardhënieve mes ekosistemit dhe objektivave të prodhimit të rrushit të freskët me rreze të lartë cilësie të cv. Afuzali;

 • 7. Studimi agro-biologjik dhe kimiko-teknologjik i një grupi kultivarësh të

rinj rrushi të krijuar në vendin tonë

 • 8. - korrik 1986 - Studim “Rajonizimi i Pemtarisë dhe Vreshtarisë në Shqipëri – Min.

Bujqësisë, IKPV;

 • 9. - 1988 - Studim mbi bonitimin e vreshtarisë Shqiptare, IKPV ;
 • 10.- dhjetor 1991 - Mbi domosdoshmërinë e rikonstruksionit të vreshtave ekzistuese dhe

investimet e duhura për ngritjen e vreshtave të reja për periudhën 1992 - 1995. Financuar nga Ministria e Bujqësisë ;

 • 11. - 1996 - Studim “Strategjia e zhvillimit te vreshtarise Shqiptare gjate periudhes

1997 - 2007”, IKP – Vlorë ;

 • 12. Studim “Gjendja dhe strategjia e zhvillimit të Vreshtarisë dhe Vertarisë

për periudhën 1996 - 2010 (me bashkëautor Ing. Vangjel Zigori);

 • 13. - 2004 - Strategjia e zhvillimit të sektorit të vreshtarisë dhe verës për periudhën

2005-2015 (Grup studimi i Min. Bujq dhe Ushqimit/GTZ), Tiranë

Vreshta në Jug të Shqipërisë

Jeta akademike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • 1966 - Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor
 • 1986 - Doktor i Shkencave
 • 1993 - Profesor
 • 1986 - 2000 - 6 Udhëheqje Disertacionesh (Skënder Ferko, Eva Gjashta, Bianka Kashifi, Ramazan Hasa, Baki Dervishi, Fatos Bylykbashi)
 • 19682004 - 75 Udhëheqje Diploma Studentësh (Rajonizim - Kadastra Vitikole - Studim Varietor –Teknologji)
 • 19702004 Leksione Pasuniversitare në Shkollën e Kualifikimit pasuniversitar Sh.P.U (Përmirësimi gjenetik – Rajonizimi – Kadastra vitikole)
Harta e Varieteteve autoktone shqiptare

Antarësime&Kontribute[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • 1. Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës Kombëtare Shqiptare të Farërave dhe Fidanëve, Tiranë;
 • 2. President i Shoqatës Kombtare të Vreshtarisë dhe Vertarisë, Tiranë;
 • 3. Drejtor i Institutit “TEMPUS” Për Zhvillimin dhe Perspektivën e

Frutikulturës;

 • 4. Anëtar- Korrespondent i Akademisë Italiane të Verës dhe Vreshtit, Siena,Itali;
 • 5. Anëtar Bordi FDA – Fondacioni Drejt së Ardhmes;
 • 6. Anëtar Bordi ShBO – Shoqata Kombtare e Bujqësisë Organike;
 • 7. Anëtar i Këshillit Shkencor të Fakultetit të Agronomisë (1994 - 1995);
 • 8. Sekretar i Këshillit Shkencor të “Instituti Kërkimeve të Pemëve Frutore

dhe Vreshtave” Tiranë, KPFV (1984 - 1994);

 • 9. Anëtar i Kolegjit të revistës „Pemtaria“;
 • 10. Anëtar i Kolegjit të revistës “Buletini i Shkencave Bujqësore”, 1988;
 • 11. Anëtar i Këshillit Shkencor “Instituti i Kërkimeve Biologjike”.

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • bksh.al
 • Petraq Sotiri-Ilollari: Vreshtaria dhe verëtaria shqiptare/Albanian Viticulture and Viniculture. In: Sommelieri – Revista Zyrtare e Organizatës Shqiptare të Sommelierisë. Nr. 1, 2006, S. 6-11.
 • Petraq Sotiri-Ilollari: Vera, tregu dhe konsumatori/The Wine, The Markets and the Consumers. In: Sommelieri – Revista Zyrtare e Organizatës Shqiptare të Sommelierisë. Nr. 2, 2008, S. 5.
 • Petraq Sotiri-Ilollari: Origjina dhe zbulimi i nocionit te „terroir“/The Origins and the Discovery of the „Terroir“ Notion. In: Sommelieri – Revista Zyrtare e Organizatës Shqiptare të Sommelierisë. Nr. 1, 2006, S. 23-28.
 • Petraq Ilollari (Sotiri): Vitis Vinifera në vendin tonë/Vitis Vinifera in Our Country. In: Sommelieri – Revista Zyrtare e Organizatës Shqiptare të Sommelierisë. Nr. 3, 2010, S. 8-13.
 • Petraq Ilollari (Sotiri): Vera e tregut dhe tregu i verës/Market Wine And Wine Market. In: Sommelieri – Revista Zyrtare e Organizatës Shqiptare të Sommelierisë. Nr. 3, 2010, S. 5-6.