Jump to content

Programimi kompjuterik

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Programimi kompjuterik (shpesh e shkurtuar në programim ose kodim) është proces i dizajnimit, shkruajtjes, testimit, debuggimit, dhe mirëmbajtjes së kodit burimorprogrameve kompjuterike. Ky kod burimor shpesh është shkruar në gjuhë programuese. Qëllimi i programimit është të krijojë program që ekspozon një trajtim të caktuar të dëshiruar. Procesi i shkruajtjes së kodit burimor shpesh kërkon ekspertizë nga më tepër fusha të ndryshme, duke përfshirë dijeninë nga lëmija e aplikimit, algoritmeve të specializuara dhe logjikës formale.

Përshkrim[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Gjuhë programimi është gjuhë e cila përmban një bashkësi të rregullave me anë të cilave i urdhërojmë kompjuterat të bëjnë diçka ose i japim udhëzime.

Gjuha programore është në nivel më të lartë se gjuha maqinerike e cila përbëhet prej bit-ave (Anglisht: binary digits), 1 dhe 0 dhe të cilën në fakt e "kupton" procesori i kompjuterit dhe me anë të cilës në kohët e hershme te informatikës janë zbatuar programet e para. Mirëpo, pasiqë gjuha maqinerike është e vështire për tu kuptuar dhe zbatuar, dhe është e vështire që urdhrat (udhezimet) të mbahen mend (çdo udhëzim duhet të shënohet me anë te numrave 1 dhe 0), vjen deri te krijimi i gjuhëve programore të cilat në fakt janë përkthim i urdhrave me bit-a (1 dhe 0) në një gjuhë që mundet të mbahet në mend lehtë dhe me anë të së cilës mund të programohet.

Gjuhët programore zakonisht përmbajnë shprehje në gjuhën angleze. Për shembull :

  if (a>2) then a=3 ;

ku if dhe then janë fjalë që prej gjuhës angleze përkthehen sikur :

  nëse (a>2) atëherë a=3;

Pra këtu, fjalën if pjesa procesuese (procesori) e kompjuterit automatikisht e "përkthen" ne BIT-a (ang. binary digits). P.sh. 101010101000

Ky "përkthim" bëhet me anë të një pjese të gjuhës programore që po ashtu është softuer (program) që quhet përpilues (ang. compiler-përpilues, përpunues). Përpiluesi pra, bën "përkthimin" e shprehjeve siç janë if-then në BIT-a(101010101) të cilat i kupton kompjuteri.

Sot, janë një numër i konsiderueshëm i gjuhëve programore. Ndër gjuhët më të njohura janë : C, C++, Java, Pascal, Delphi etj.