Prurja e ujit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Prurja e ujit (intensiteti i rrymimit të ujit) është masa fizike që përdoret për matjen e sasisë së ujit në funksion të kohës. Kjo masë është e ndryshme nga shpejtësia e rrjedhës së lumenjve pasi që një lum mund të rrjedhë shumë më shpejtë se një thetër mirëpo sasia e ujit që rrjedhë mund të jetë dukshëm më e vogël.

Kjo masë e përbërë fizike matet me njësitë që rrjedhin nga Sistemit SI, pra :

Prurja e ujit = Sasia e ujit për Kohën => V/t = [ m3]/[s] = [ m3/s]