Jump to content

ROM i Programueshëm

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
PROM e përdorur nga kompjuteri ZX Spectrum

PROM -i (akronim i Programmable Read-Only Memory) është një tipologji e memories informatike, ne veçanti një tipologji e memories se shkrueshme vetëm një here memories me gjendje solide.

Lindi si një evoluim i ROM me maske e krijuar për te ulur koston e prodhimit te projektimit te maskave që shërbenin për ngulitjes se joneve. ROM -i me maske kërkonte te ndante te gjithë linjën e prodhimit ogni sa here nevojitej te ndryshohej edhe një pike minimale e qarkut logjik te tyre. PROM -i ne ndryshim nga kjo e fundit përmban siguresa që mund te digjen sipas kerkeses për te krijuar qarqet logjike e kërkuara dhe kërkon një pajisje speciale për veprimet e shkrimeve te PROM-it. Janë prodhuar edhe disa PROM ku ne vend te siguresave përdoreshin antisiguresa ne te cilat lidhja krijohet ne vend që te digjet.