Radha e veprimeve matematikore

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Radha e veprimeve matematikore zbatohet për detyrat e matematikes nga matematikanët ! Radha e veprimeve do te thotë kur veprimet matematikore (mbledhje, zbritje, shumëzim, pjesëtim) kryhen sipas radhës.

Kjo radhitje është :

  • 1. Shumëzimi dhe pjesëtimi ;
  • 2. Mbledhja dhe zbritja

Rradha e veprimeve eshte nga majtas djtathtas.

Kjo do te thotë që kur kemi një detyre me shumëzim, pjesëtim, mbledhje dhe zbritje se pari duhet te kryhet shumëzimi ose pjesëtimi pastaj mbledhja ose zbritja, sipas radhës, nga e majta në të djathtë.

Rasti me i thjeshte është :

2 + 2*2 = 6 sepse 2*2 = 4 dhe 4 + 2 = 6.

18 ÷ 6 * 3 = 9 sepse 18÷6= 3 dhe 3×3 = 9


Radha e veprimeve mund edhe te ndryshoje nëse në vendosim kllapa si p.sh :

(2 + 2)*2 = 4*2 = 8 ose

[(10/2)*5] - 3 = [5*5] - 3 = 25 - 3 = 22 ose

{[(14 - 4) + 4]/7}*3 = {[10 + 4]/7}*3 = {14/7}*3 = 2*3 = 6.

Kur kemi dy veprime te njëpasnjëshme me një veprim që kryhet me pare në mes atëherë dy veprimet shumëzohen/pjesëtohen/mbledhen ose zbriten si p.sh :

(2 + 2)*(4 + 4) = 4*8 = 32 ose

(4 + 4)/(8 - 4) = 8/4 = 2.

Kllapat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kllapat janë tri-lloje :

  • 1. Gjarpërore {}
  • 2. Mesme []
  • 3. Vogla ()

Ndërmjet kllapave në mund te ndryshojmë radhën e veprimeve në detyre (shembujt me larte).

Kur kemi me shumë se 1 veprim në një kllape atëherë kllapa përsëritet për aq here veprime si p.sh :

(1 + 2 + 3 + 4 + 5)*3 = (3 + 3 + 4 + 5)*3 = (6 + 4 + 5)*3 = (10 + 5)*3 = 15*3 = 45.

Kur kemi dy veprime me kllapa te vogla dhe me pas një veprim tjetër automatikisht shtohen edhe kllapat e mëdha :

[(55 + 446) - (67 - 3)]*5 = [(501) - (64)]*5 = 2185.

Kjo ndodh sepse nëse detyra do te ishte

(55 + 446) - (67 - 3)*5 atëherë ajo do te ishte e barabarte me 501 - 64*5 = 501 - 320 = 181

Brenda kllapave te mesme mund te jene 1 - 3 kllapa te vogla (me përjashtime)

Brenda kllapave gjarpërore mund te jene 1 - 2 kllapa te mesme (me përjashtime)

Brenda kllapave gjarpërore mund te jene 1 - 6 kllapa te vogla.

Brenda kllapave mund te jene 100 veprime e me shumë por kllapa duhet te përsëritet 100 here ose për aq veprime sa ka në kllape !