Jump to content

Rajonet e Islandës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Rajonet e Islandës .

Rajonet e Islandës përdoren kryesisht për qëllim të statistikave. Juridiksioni i gjykatave të qarkut gjithashtu e ndjekë këtë ndarje. Sistemi i kodit postar është sipas rajoneve, me disa përjashtime. Para viti 2003 rajonet gjithashtu përdoreshin si zona elektorale për zgjedhjet në parlamenti. Këto përdorime (përveç për qëllime statistikore) janë në bazë të një ndarje të vjetër të rajoneve ku rajoni i mëparshëm i Reykjavík ishte një rajon i veçantë, dhe komunat rreth kryeqitetit aktual ishin pjesë e rajonit të Reykjanes, aktualisht e njohur si Suðurnes (Gadishulli jugor).

Këto rajone nuk janë të përcaktuar me ligj dhe nuk kanë vlerë zyrtar ose funksion administrativ, por mund të përdoren për të ndarë Islandën për qëllime të caktuara.

Kujdesi shëndetësor në Islandë është i ndarë në 7 rrethe të kujdesit shëndetësor  të cilat korrespondojnë me 8 rajonet e Islandës, me përjashtim të rajonit Veriperëndimor dhe rajonit Verilindor të cilat kanë një zonë e vetme të kujdesit shëndetësor.

# Emri Emri në islandisht Popullsia Sip. (km²) Pop./Sip. ISO 3166-2 Qendrat administrative
1 Rajoni i Kryeqytetit Höfuðborgarsvæði 205,675 1,062 193.67 IS-1 Reykjavík
2 Gadishulli Jugor Suðurnes 21,206 829 25.58 IS-2 Keflavík
3 Rajoni Perëndimor Vesturland 15,381 9,554 1.61 IS-3 Akranes
4 Fjordet Perëndimore Vestfirðir 7,031 9,409 0.75 IS-4 Ísafjörður
5 Rajoni Veriperëndimor Norðurland vestra 7,271 12,737 0.57 IS-5 Sauðárkrókur
6 Rajoni Verilindor Norðurland eystra 29,026 21,968 1.32 IS-6 Akureyri
7 Rajoni Lindor Austurland 12,434 22,721 0.55 IS-7 Egilsstaðir
8 Rajoni Jugor Suðurland 23,833 24,526 0.97 IS-8 Selfoss
321,857 102,806 28.13