Rendi natyror

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Rendi natyror, në filozofi, është burimi noral nga i cili ligji natyror përfton autoritetin e vet. Rendi natyror brendatrupëzon marrëdhëniet e natyrshme të individëve njëri me tjetrin..

Në kontrast ligji hyjnor e përfton autoritetin e vet nga Zoti, ndërsa ligji pozitiv e përfton autoreitetin nga qeveria dhe ushtrimi monopolistik i forcës.

Termi është përdorur nga ekonomisti dhe filozofi Hans-Hermann Hoppe në librin e vet Democracy: The God That Failed (Demokracia: Zoti që dështoi) për të dhënë argumente pro sistemit anarko-kapitalist.

Termi është përdorur edhe nga ekonomisit Friedrich Hayek në shkrimet e veta.