Semiotika

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Semiotika (e quajtur edhe studime semiotike ) është studimi i procesit të shenjave (semiozave), që është çdo formë e veprimtarisë, sjelljes, ose çdo proces që përfshin shenja, përfshirë prodhimin e kuptimit. Një shenjë është çdo gjë që komunikon një kuptim, që nuk është vetë shenja, tek interpretuesi i shenjës. Kuptimi mund të jetë i qëllimshëm, siç është fjala e shqiptuar me një kuptim specifik, ose pa qëllim, siç është një simptomë që është një shenjë e një gjendjeje të veçantë mjekësore. Shenjat mund të komunikojnë përmes cilindo nga shqisat, vizuale, dëgjimore, prekëse, nuhatëse ose shqisa e shijes (gustatorike).

Tradita semiotike eksploron studimin e shenjave dhe simboleve si një pjesë e rëndësishme e komunikimeve. Për dallim nga gjuhësia, semiotika studion edhe sistemet e shenjave jogjuhësore. Semiotika përfshin studimin e shenjave dhe proceseve të shenjave, indikimin, përcaktimin, ngjashmërinë, analogjinë, alegorinë, metoniminë, metaforën, simbolikën, nënkuptimin dhe komunikimin.

Semiotika shpesh shihet se ka dimensione të rëndësishme antropologjike dhe sociologjike; për shembull, semiotiku dhe romancieri italian Umberto Eco propozoi që çdo fenomen kulturor të studiohet si komunikim. [1] Megjithatë, disa semiotikë përqendrohen në dimensionet logjike të shkencës. Ata ekzaminojnë fushat që i përkasin gjithashtu shkencave të jetës, sikurse mënyra se si organizmat bëjnë parashikime dhe përshtaten me ngrohtësinë e tyre semiotike në botë. Në përgjithësi, teoritë semiotike marrin shenja ose sisteme të shenjave si objekt studimi të tyre: komunikimi i informacionit në organizmat e gjallë është i përfshirë në biosemiotikë (përfshirë zoosemiotikën dhe fitosemiotikën). [2] [3]

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Caesar, Michael (1999). Umberto Eco: Philosophy, Semiotics, and the Work of Fiction (në anglisht). Wiley-Blackwell. fq. 55. ISBN 978-0-7456-0850-1.
 2. ^ "Semiology vs. semiotics". University of Eastern Finland (në anglisht). Arkivuar nga origjinali më 30 prill 2019. Marrë më 23 prill 2019.
 3. ^ "The science of communication studied through the interpretation of signs and symbols as they operate in various fields, esp. language", Oxford English Dictionary (2003)

Literatura[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Atkin, Albert. (2006). "Peirce's Theory of Signs", Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Barthes, Roland. ([1957] 1987). Mythologies. New York: Hill & Wang.
 • Barthes, Roland ([1964] 1967). Elements of Semiology. (Translated by Annette Lavers & Colin Smith). London: Jonathan Cape.
 • Chandler, Daniel. (2001/2007). Semiotics: The Basics. London: Routledge.
 • Bittar, Eduardo C. B. (2015). Linguagem jurídica: semiótica, discurso e direito. 6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015.
 • Clarke, D. S. (1987). Principles of Semiotic. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Clarke, D. S. (2003). Sign Levels. Dordrecht: Kluwer.
 • Culler, Jonathan (1975). Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Danesi, Marcel & Perron, Paul. (1999). Analyzing Cultures: An Introduction and Handbook. Bloomington: Indiana UP.
 • Danesi, Marcel. (1994). Messages and Meanings: An Introduction to Semiotics. Toronto: Canadian Scholars' Press.
 • Danesi, Marcel. (2002). Understanding Media Semiotics. London: Arnold; New York: Oxford UP.
 • Danesi, Marcel. (2007). The Quest for Meaning: A Guide to Semiotic Theory and Practice. Toronto: University of Toronto Press.
 • Decadt, Yves. 2000. On the Origin and Impact of Information in the Average Evolution: From Bit to Attractor, Atom and Ecosystem [Dutch]. Summary in English available at The Information Philosopher.
 • Deely, John. (2005 [1990]). Basics of Semiotics. 4th ed. Tartu: Tartu University Press.
 • Deely, John. (2001). Four Ages of Understanding. Toronto: University of Toronto Press.
 • Deely, John. (2003), "On the Word Semiotics, Formation and Origins", Semiotica 146.1/4, 1–50.
 • Deely, John. (2003). The Impact on Philosophy of Semiotics. South Bend: St. Augustine Press.
 • Deely, John. (2004), "'Σημειον' to 'Sign' by Way of 'Signum': On the Interplay of Translation and Interpretation in the Establishment of Semiotics", Semiotica 148–1/4, 187–227.
 • Deely, John. (2006), "On 'Semiotics' as Naming the Doctrine of Signs", Semiotica 158.1/4 (2006), 1–33.
 • Derrida, Jacques (1981). Positions. (Translated by Alan Bass). London: Athlone Press.
 • Eagleton, Terry. (1983). Literary Theory: An Introduction. Oxford: Basil Blackwell.
 • Eco, Umberto. (1976). A Theory of Semiotics. London: Macmillan.
 • Eco, Umberto. (1986) Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press.
 • Eco, Umberto. (2000) Kant and the Platypus. New York, Harcourt Brace & Company.
 • Eco, Umberto. (1976) A Theory of Semiotics. Indiana, Indiana University Press.
 • Emmeche, Claus; Kull, Kalevi (eds.) (2011) Towards a Semiotic Biology: Life is the Action of Signs. London: Imperial College Press. pdf
 • Foucault, Michel. (1970). The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. London: Tavistock.
 • Greimas, Algirdas. (1987). On Meaning: Selected Writings in Semiotic Theory. (Translated by Paul J Perron & Frank H Collins). London: Frances Pinter.
 • Herlihy, David. 1988–present. "2nd year class of semiotics". CIT.
 • Hjelmslev, Louis (1961). Prolegomena to a Theory of Language. (Translated by Francis J. Whitfield). Madison: University of Wisconsin Press
 • Hodge, Robert & Kress, Gunther. (1988). Social Semiotics. Ithaca: Cornell UP.
 • Lacan, Jacques. (1977) Écrits: A Selection. (Translated by Alan Sheridan). New York: Norton.
 • Lidov, David (1999) Elements of Semiotics. New York: St. Martin's Press.
 • Liszka, J. J. (1996) A General Introduction to the Semeiotic of C.S. Peirce. Indiana University Press.
 • Locke, John, The Works of John Locke, A New Edition, Corrected, In Ten Volumes, Vol.III, T. Tegg, (London), 1823. (facsimile reprint by Scientia, (Aalen), 1963.)
 • Lotman, Yuri M. (1990). Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. (Translated by Ann Shukman). London: I.B. Tauris.
 • Morris, Charles W. (1971). Writings on the general theory of signs. The Hague: Mouton.
 • Menchik, Daniel A; Tian, Xiaoli (2008). "Putting Social Context into Text: The Semiotics of E‐mail Interaction" (PDF). American Journal of Sociology (në anglisht). 114 (2): 332–70. doi:10.1086/590650. hdl:10722/141740.
 • Peirce, Charles S. (1934). Collected papers: Volume V. Pragmatism and pragmaticism. Cambridge, MA, USA: Harvard University Press.
 • Petrilli, Susan (2009). "Semiotics as semioethics in the era of global communication". Semiotica (në anglisht). 2009 (173): 343–67. doi:10.1515/SEMI.2009.015.
 • Ponzio, Augusto & S. Petrilli (2007) Semiotics Today. From Global Semiotics to Semioethics, a Dialogic Response. New York, Ottawa, Toronto: Legas. 84 pp. ISBN 978-1-894508-98-8
 • Romeo, Luigi (1977), "The Derivation of 'Semiotics' through the History of the Discipline", Semiosis, v. 6 pp. 37–50.
 • Sebeok, T.A. (1976), Contributions to the Doctrine of Signs, Indiana University Press, Bloomington, IN.
 • Sebeok, Thomas A. (Editor) (1977). A Perfusion of Signs. Bloomington, IN: Indiana University Press.
 • Signs and Meaning: 5 Questions, edited by Peer Bundgaard and Frederik Stjernfelt, 2009 (Automatic Press). (Includes interviews with 29 leading semioticians of the world.)
 • Short, T.L. (2007), Peirce's Theory of Signs, Cambridge University Press.
 • Stubbe, Henry. The Plus Ultra reduced to a Non Plus: Or, A Specimen of some Animadversions upon the Plus Ultra of Mr. Glanvill, wherein sundry Errors of some Virtuosi are discovered, the Credit of the Aristotelians in part Re-advanced; and Enquiries made...., (London), 1670.
 • von Uexküll, Thure (1982). "Semiotics and medicine". Semiotica (në anglisht). 38 (3–4). doi:10.1515/semi.1982.38.3-4.205.
 • Williamson, Judith. (1978). Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. London: Boyars.
 • Zlatev, Jordan. (2009). "The Semiotic Hierarchy: Life, Consciousness, Signs and Language, Cognitive Semiotics". Sweden: Scania.