Jump to content

Shenja (semiotikë)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

semiotikë, një shenjë është çdo gjë që komunikon një kuptim që nuk është vetë shenja tek interpretuesi i shenjës. Kuptimi mund të jetë i qëllimshëm siç është fjala e shqiptuar me një kuptim specifik, ose e paqëllimshme, siç është simptoma që është shenjë e një gjendjeje të veçantë mjekësore. Shenjat mund të komunikojnë përmes cilësdo prej shqisave, vizuale, dëgjimore, prekëse, nuhatëse ose shijes.

Dy teori kryesore përshkruajnë mënyrën se si shenjat fitojnë aftësinë për të transferuar informacionin. Të dy teoritë e kuptojnë vetinë përcaktuese të shenjës si një lidhje midis një numri elementesh. Në traditën e semiotikës, të zhvilluar nga Ferdinand de Saussure (referuar si semiologji) relacioni i shenjës është diadik, i përbërë vetëm nga një formë e shenjës (shenjuesi) dhe kuptimi i saj (i shënjuari). Saussure e pa këtë marrëdhënie si në thelb arbitrare (parimi i arbitraritetit semiotik), i motivuar vetëm nga konventa shoqërore. Teoria e Saussure ka qenë veçanërisht ndikuese në studimin e shenjave gjuhësore. Teoria tjetër kryesore semiotike, e zhvilluar nga CS Peirce, e përcakton shenjën si një lidhje triadike si "diçka që qëndron për diçka, me dikë në një farë kapaciteti"[1] Kjo do të thotë që një shenjë është një lidhje midis automjetit të shenjës (specifikja forma fizike e shenjës), një objekt shenje (aspekti i botës që shenja mbart kuptim) dhe një interpretues (kuptimi i shenjës siç kuptohet nga një përkthyes). Sipas Peirce shenjat mund të ndahen nga lloji i relacionit që mban lidhjen e shenjave së bashku si ikona, indekse ose simbole. Ikonat janë ato shenja që tregojnë me ngjashmëri midis automjetit të shenjës dhe objektit të shenjës (p.sh. një portret, ose një hartë), indekset janë ato që tregojnë me anë të një lidhjeje të drejtpërdrejtë të afërsisë ose shkakësisë midis automjetit të shenjës dhe objektit të shenjës (p.sh. një simptomë), dhe simbolet janë ato që tregojnë përmes një ligji ose konvente arbitrare shoqërore.

Shenjat diadike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sipas Saussure-it (1857-1913), një shenjë përbëhet nga shenjuesi (signifiant), dhe i shenjuari (signifié). Këto nuk mund të konceptohen si njësi të ndara, por më tepër si një hartëzim nga ndryshimet domethënëse në shënimin diferencial të shëndoshë në potencial (korrekt). Shenja Sosyreane ekziston vetëm në nivelin e sistemit sinkronik, në të cilin shenjat përcaktohen nga privilegjet e tyre relative dhe hierarkike të bashkëndodhjes. Prandaj është një keqlexim i zakonshëm i Saussure-it që shenjuesit të jenë gjithçka që dikush mund të flasë, dhe nënshkruhet si gjëra në botë. Në fakt, marrëdhënia e gjuhës me kushtin (ose fjalimi në kontekst) është dhe gjithmonë ka qenë një problem teorik për gjuhësinë (shih. Eseja e famshme e Roman Jakobson "Deklarata e mbylljes: Gjuhësia dhe poetika" etj.)

Një tezë e famshme nga Saussure shprehet se marrëdhënia midis një shenje dhe sendit në botën reale që ajo tregon është një lidhje arbitrare. Nuk ka një marrëdhënie të natyrshme midis një fjale dhe objektit të cilit i referohet, dhe as ka një lidhje shkakësore midis vetive të qenësishme të objektit dhe natyrës së shenjës së përdorur për ta treguar atë. Për shembull, nuk ka asgjë në lidhje me cilësinë fizike të letrës që kërkon shënim nga sekuenca fonologjike 'letër'. Megjithatë, ekziston ajo që Saussure e quajti 'motivim relativ': mundësitë e domethënies së një shenjuesi kufizohen nga përbërja e elementeve në sistemin gjuhësor (shih. Gazeta e Emile Benveniste mbi arbitraritetin e shenjës në vëllimin e parë të punimeve të tij mbi gjuhësinë e përgjithshme). Me fjalë të tjera, një fjalë është e disponueshme vetëm për të marrë një kuptim të ri nëse është e dallueshme nga të gjitha fjalët e tjera në gjuhë dhe nuk ka kuptim ekzistues. Strukturalizmi u bazua më vonë në këtë ide se vetëm brenda një sistemi të caktuar mund të përcaktohet dallimi midis niveleve të sistemit dhe përdorimit, ose "vlerës" semantike të një shenje.

Shenjat triadike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Charles Sanders Peirce (1839–1914) propozoi një teori tjetër. Ndryshe nga Saussure, i cili iu afrua pyetjes konceptuale nga një studim i gjuhësisë dhe fonologjisë, Peirce, i ashtuquajturi babai i shkollës filozofike pragmatiste, shtriu konceptin e shenjës për të përqafuar shumë forma të tjera. Ai e konsideroi "fjalën" të ishte vetëm një lloj i veçantë i shenjës dhe e karakterizoi shenjën si çdo mjet ndërmjetësues për të kuptuar. Ai mbuloi jo vetëm shenjat artificiale, gjuhësore dhe simbolike, por edhe të gjitha pamjet (të tilla si cilësitë e ndjeshme të fisit), dhe të gjithë treguesit (siç janë reagimet mekanike). Ai numëroi si simbole të gjitha termat, fjalitë dhe argumentet interpretimi i të cilave bazohet në konvencion ose zakon, edhe përveç shprehjes së tyre në gjuhë të veçanta. Ai u shpreh se "i gjithë ky univers është i perfuzuar me shenja, nëse nuk përbëhet ekskluzivisht nga shenja".[2] Vendosja e studimit të shenjave të Peirce-it është logjika filozofike, të cilën ai e përcaktoi si semiotike zyrtare,[3] dhe e karakterizoi si një fushë normative që ndjek estetikën dhe etikën, si më themelore se metafizika, dhe si artin e sajimit të metodave të kërkimit.[4] Ai argumentoi se, meqenëse i gjithë mendimi kërkon kohë, i gjithë mendimi është në shenja,[5] se i gjithë mendimi ka formën e konkluzionit (edhe kur nuk është i vetëdijshëm dhe i qëllimshëm), dhe se, si përfundim, "logjika është e rrënjosur në parimin shoqëror", pasi që konkluzioni varet nga një këndvështrim që, në një kuptim, është i pakufizuar.[6] Rezultati është një teori jo e gjuhës në veçanti, por më tepër e prodhimit të kuptimit, dhe ajo hedh poshtë idenë e një marrëdhënieje statike midis një shenje dhe asaj që ajo përfaqëson: objektin e saj. Peirce besonte se shenjat kanë kuptim përmes marrëdhënieve rekursive që lindin në grupe prej tre vetash.

Edhe kur një shenjë përfaqëson një ngjashmëri ose lidhje faktike të pavarur nga interpretimi, shenja është një shenjë vetëm për aq sa është të paktën potencialisht e interpretueshme nga një mendje dhe për aq sa shenja është një përcaktim i një mendjeje ose të paktën një gjysmë mendjeje, që funksionon sikur të ishte një mendje, për shembull në kristalet dhe punën e bletëve[7] - përqendrimi këtu është në veprimin e shenjave në përgjithësi, jo në psikologji, gjuhësi ose studime shoqërore (fushat e ndjekura gjithashtu Peirce).

Peirce më tej karakterizoi tri elementet semiotike si më poshtë:[8]

 1. Shenja (ose reprezentameni): ajo që përfaqëson objektin e shënuar (shih. "Shenjuesi" i Saussure-it).
 2. Objekti (ose objekti semiotik): ajo që përfaqëson shenja (ose siç thonë disa, kodifikon). Mund të jetë gjithçka e mendueshme, një ligj, një fakt, apo edhe një mundësi (një objekt semiotik mund të jetë edhe trillues, siç është Hamleti); ato janë objekte të pjesshme; objekti total është universi i ligjërimit, tërësia e objekteve në atë botë të cilës i atribuohet objekti i pjesshëm. Për shembull, shqetësimi i orbitës së Plutonit është një shenjë për Plutonin, por jo vetëm për Plutonin. Objekti mund të jetë
  1. i menjëhershëm tek shenja, objekti siç përfaqësohet në shenjë, ose
  2. dinamik, objekti ashtu siç është në të vërtetë, mbi të cilin bazohet objekti i menjëhershëm.
 3. Interpretanti (ose shenja interpretante): kuptimi ose degëzimi i një shenje siç formohet në një shenjë të mëtejshme duke interpretuar (ose, siç thonë disa, duke dekoduar) shenjën. Interpretuesi mund të jetë:
  1. i menjëhershëm te shenja, një lloj mundësie, e gjithë ajo shenjë është e përshtatshme për të shprehur menjëherë, për shembull kuptimin e zakonshëm të një fjale;
  2. dinamik, domethënë kuptimi i formuar në një efekt aktual, për shembull një përkthim individual ose një gjendje agjitacioni, ose
  3. përfundimtar ose normal, domethënë, kuptimi përfundimtar që hetimi i marrë mjaftueshëm do të ishte i destinuar të arrihej. Isshtë një lloj norme ose fundi ideal, me të cilin një interpretues aktual, mund të përkojë, më së shumti.

Shiko edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shënime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Marcel Danesi and Paul Perron, Analyzing Cultures.
 2. ^ Peirce, C. S., Collected Papers, v. 5, paragraph 448 footnote, from "The Basis of Pragmaticism" in 1906.
 3. ^ Peirce, C.S., 1902, Application to the Carnegie Institution, Memoir 12, "On the Definition of Logic", Eprint Arkivuar 24 shtator 2013 tek Wayback Machine. Note that by "logic" Peirce means a part of philosophy, not the mathematics of logic. (See Classification of the sciences (Peirce).
 4. ^ Peirce, C.S., 1882, "Introductory Lecture on the Study of Logic" delivered September 1882, Johns Hopkins University Circulars, v. 2, n. 19, pp. 11–12, November 1892, Google Book Eprint. Reprinted in Collected Papers v. 7, paragraphs 59–76, The Essential Peirce v. 1, pp. 210–14, and Writings of Charles S. Peirce v. 4, pp. 378–82.
 5. ^ Peirce, C.S. (1868), "Questions concerning certain Faculties claimed for Man" (Arisbe Eprint Arkivuar 14 tetor 2007 tek Wayback Machine), Journal of Speculative Philosophy vol. 2, pp. 103–114. Reprinted in Collected Papers v. 5, paragraphs 213–63.
 6. ^ Peirce, C. S. (1878) "The Doctrine of Chances", Popular Science Monthly, v. 12, pp. 604–15, 1878, reprinted in Collected Papers, v. 2, paragraphs 645–68, Writings of Charles S. Peirce v. 3, pp. 276–90, and The Essential Peirce v. 1, pp. 142–54. "...death makes the number of our risks, the number of our inferences, finite, and so makes their mean result uncertain. The very idea of probability and of reasoning rests on the assumption that this number is indefinitely great. .... ...logicality inexorably requires that our interests shall not be limited. .... Logic is rooted in the social principle."
 7. ^ See under "Quasi-mind" in the Commens Dictionary of Peirce's Terms.
 8. ^ For Peirce's definitions of immediate object and the rest, see the Commens Dictionary of Peirce's Terms.

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]