Simpleks

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Një 3-simpleks ose tetraheder

gjeometri, një simpleks (shumës simplekse ose simpliksë) ose n-simpleks është analogu n-përmasor i trekëndëshit. Me specifikisht, një simpleks është një zarf konveks i një bashkësie të (n + 1) pikave afine të pavarura ne një hapësire Euklidiane me dimension n ose me të lartë (pra., një set pikash që asnjë plan-m dimensional të mos përmbaje më shumë se (m + 1) nga ato ; pika të tilla thuhen se janë në pozicion të përgjithshëm).

Për shembull, një 0-simpleks është një pikë, një 1-simpleks është një segment, një 2-simpleks është një trekëndësh, një 3-simpleks është një tetraheder, dhe një 4-simpleks është një pentakoron (ne çdo rast me një hapësire të brendshme).

Një simpleks i rregullt është një simpleks që gjithashtu është një politip i rregullt. Një n-simpleks i rregullt mund të ndërtohet nga një (n − 1)-simpleks i rregullt duke lidhur një verteks të ri të të gjitha vertekset origjinale përgjatë një cepi.