Përshtatja e filtrit të abuzimit

Abuse Filter navigation (Faqja kryesore | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search
fundit 159 veprimet e, 0 (0%) kanë arritur kufirin e përcaktuar të 1.000, dhe 9 (5,66%) kanë përputhje me një nga filtrat aktual të aktivizuar.

Mirë se vini në ballinën kryesore të Filter shpërdoruesit. Filter shpërdoruesi është një mekanizëm i automatizuar sofverik Për të aplikuar deduktimin automatik të të gjitha veprimeve. Kjo ballinë tregon një listë të filtrave të përcaktuara, dhe i lejon ata të modifikohen.

Të gjithë filtrat

Opcionet
Filtër ID-ja Përshkrimi publik Pasojat Statusi Ndryshimet e fundit Dukshmëria
1 Filtri i bllokimit të tekstit standart Paralajmëro, Ndalo, Shënjo I Aktivizuar 21 janar 2013 18:09 nga Euriditi (Diskuto | kontribute) Publik
2 Shtim emoji Paralajmëro, Ndalo I Aktivizuar, Te gjitha te paperkthyera, te dala afati te perkthyera... 25 shkurt 2018 23:28 nga Olsi (Diskuto | kontribute) Publik
3 Boshatisje e artikullit nga perdorues i ri Ndalo I Aktivizuar 30 prill 2019 22:15 nga Olsi (Diskuto | kontribute) Publik
4 Artikull i ri i gjate pa wiki markup Shënjo I Aktivizuar 30 prill 2019 22:18 nga Olsi (Diskuto | kontribute) Publik
5 Varg i gjate karakteresh pa hapesira Ndalo I Aktivizuar 30 prill 2019 22:22 nga Olsi (Diskuto | kontribute) Publik
6 Artikull i ri shume i shkurter Shënjo I Aktivizuar 30 prill 2019 23:49 nga Olsi (Diskuto | kontribute) Publik