Dallime mes rishikimeve të "Universiteti Bujqësor i Tiranës"

Jump to navigation Jump to search
ska përmbledhje të redaktimeve
[[Skeda:Universiteti Bujqësor i Tiranës.jpg|thumb|200px]]
'''Universiteti Bujqësor i Tiranës''' (UBT) është institucion i arsimit te lartelartë ne [[Shqipëria|Shqipëri]], qe ofron studime mbi agronominë, veterinarinë, ekonominë agrare, inxhinierinë pyjore, mjedisin rural, dhe degedegë te ngjashme. UBT është qendra me e madhe e edukimit dhe kërkimit shkencor ne fushën e [[Bujqësia|bujqësisë]] dhe [[Ushqimi|ushqimit]] ne Shqipëri. Kampusi i UBT-se është i vendosur në një kodrinë të pyllëzuar në periferinë veri-perëndimore të [[Tirana|Tiranës]], rreth 7 km nga qendra e [[Qyteti|qytetit]].
 
== Historiku ==
UBT u krijua më [[1 nëntor]] [[1951]] si Institut i Lartë Bujqësor (ILB). Më [[1991]] u emërtua Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT). Deri ne vitin 1990 universiteti ishte i organizuar ne katerkatër fakultete (Agronomi, Ekonomi Agrare, Inxhinieri Pyjore dhe Veterinari) me rreth 6000 studentestudentë e 480 pedagogepedagogë. Ne vitin 1992-1994, përmes asistencës se dy projekteve SARA, te financuar nga [[qeveria]] e [[Shtetet e Bashkuara të Amerikës|SHBA]]-se (USAID) dhe atij GTZ te financuar nga qeveria [[Gjermania|Gjermane]], u krye ristrukturimi akademik i universitetit. Nga viti 2001-2002 UBT është ne një proces te ri te ristrukturimit ne përputhje me "[[Deklarata e Bolonjës|deklaratën e Bolonjës]]", UBT, ne vitin akademik 2005-2006, pritet te organizoje studimet sipas skemës se re 3+2+3 (Bachelor, Master dhe DoktoratureDoktoraturë).
 
Ne UBT kërkimi shkencor konsiderohet si një komponent esencial i jetës akademike. Kërkimi është realizuar ne sajesajë te projekteve nacionale me pjesëmarrjen ne programet "Bujqësia dhe Ushqimi, biotekonologjia dhe Diversiteti Biologjik", ne projektet nga [[Agjensia Kombëtare e Mjedisit|Agjencia Kombëtare e Mjedisit]], ne projektet bilaterale me qeverinë greke dhe italiane, ne projektet DAD, ne projektet e [[NATO]]S, ne projektet IMG Tempus, ne projektet e [[Banka Botërore|BankesBankës BoteroreBotërore]], ne projektet për kërkim dhe zhvillim te akorduara nga qeveria shqiptare me një buxhet special ne vitin 2004. UBT është iniciator i lidhjeve te shkencës me prodhimin. Këto lidhje janë konkretizuar përmes marrëveshjeve te lidhura me biznesin shqiptar.
 
UBT ka marrëdhënie bashkëpunimi me shume universitete ne Evrope[[Evropë]] dhe SHBA, si me Universitetin e Hohenheimit-Stuttgart, Universitetin Humboltd-Berlin, Universitetin e Bonit, Universitetin e Gotingenit, ne Gjermani ; Universitetin e Viterbos, Universitetin e Potencës, Universitetin e Udines, IAM-Valenzano, Universitetin e Barit, ne Itali ; Institutin Politeknik dhe Universitetin Shtetëror te Virxhinias, Universitetin e AtlantesAtlantës, Universitetin e Kolorados, Universitetin Georgia, Universitetin e Oklaomes, ne [[SHBA]] ; Institutin Nacional Politeknik te NansiseNansisë dhe Qendrën Ndërkombëtare Mesdhetare te Studimeve Agronomike (CHIEHAM), ne Montepelie, France [[Franca|Francë]]; Universitetin Aristoteli te Selanikut, Universitetin e Patras, ne [[Greqia|Greqi ]]; me Universitetin ST. Kliment Ohridski-Bitola, Maqedoni dhe Universitetin e Shkencave Agronomike dhe Mjekësisë Veterinare ne Bukuresht, Rumani.
 
== Fakultetet ==
 
== Fakulteti i Ekonomisë & Agrobiznesit (FEA) ==
'''Fakulteti i Ekonomisë & Agrobiznesit (FEA)''' ka një jetë relativisht te re. Ai zë fill që nga viti 1971 (në atë periudhë emërtohej-Fakulteti i Ekonomisë Agrare). Ish Fakulteti i Ekonomisë Agrare, funksionoi si i tillë deri në vitin 1994, periudhë e cila përkon me ristrukturimin tërësor te Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ky ristrukturim çoi në fuzionimin e këtij Fakulteti në kuadër të Fakultetit të Bujqësisë, me dy departamentet përkatëse, Departamenti i “Drejtimit te Fermave dhe Agrobiznesit” dhe Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave Agrare. Ky ristrukturim, i cili filloi në vitin 1994 dhe përfundoi ne vitin 1998, u realizua me konsulencën e projektit SARA (American Support for Agricultural Restructuring in Albania) dhe kishte si objektiv themelor përgjigjen ndaj kërkesave te reja qe do te ofronte zhvillimi i bujqësisë dhe i sistemit te agrobiznesit në tërësi. Në vitin 2007, si pasojë e ristrukturimit të ish - Fakultetit të Bujqësisë, u krijua Fakultet i Ekonomisë & Agrobiznesit, i cili ka aktualisht tre departamente, Dep. i “Drejtimit te Agrobiznesit” dhe Dep. i Ekonomisë dhe Politikave Agrare dhe Dep. i Financë Kontabilitetit. Ky fakultet ofron lendelëndë dhe studime që lidhen me strategji të menaxhimit të inputeve dhe outputeve në bujqësi, menaxhimin e agrobiznesit, strategji të integrimit të fermerëve në tregje, politika dhe strategji të zhvillimit rural të integruar, politikat agrare.
 
== Fakulteti i Mjekësisë Veterinare (FMV) ==
'''Fakulteti Mjekësisë Veterinare''' ofron programe studimi në tre drejtime kryesore aftësimi: [[Shëndeti|Shëndetin]] e [[Kafsha|kafshëve]] të prodhimit, Shëndetin e kafshëve të shoqërimit, [[Shëndeti publik|Shëndetin publik]]. Ky fakultet udhëhiqet nga koncepti bashkëkohor i profesionit te veterinerit: "të parandalojë dhe luftojë [[Sëmundja|sëmundjet]] e kafshëve; të kontribuojë në mbarështimin sa më të mirë dhe rritjen e prodhimit të kafshëve; të mbrojë njerëzit nga infeksionet që vijnë nga kafshët dhe nga ushqimet me origjinë shtazore”. Fakulteti ofron njohuri ne fusha si: kontrolli i produkteve me origjinë shtazore, sëmundjet e specieve, riprodhimi dhe patologjitë e tij, sëmundjet e derrave dhe shpendëve. Kjo veprimtari kryhet pranë strukturave didaktike të Fakultetit dhe Universitetit dhe strukturave publike dhe private të përzgjedhura nga Fakulteti.
Praktika profesionale është e detyrueshme në përfundim të kursit teorik në semestrin e 10-të.
 
== Fakultet i Bujqësisë dhe Mjedisit (FBM) ==
'''Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit''' ofron lendelëndë dhe njohuri si: parashikimi i burimeve ushqimore, zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë, mbrojtja dhe rigjenerimi i burimeve, përdorimi racional i burimeve prodhuese, sigurimi i produkteve ekologjikisht të pastra, dhe siguria ushqimore.
 
== Faqja zyrtare ==
53

edits

Menyja e lëvizjeve